دسته بندی ها
بزن بریم

رسانه

تماشای تلویزیون

لغات انگلیسی تماشای تلوزیون 1 antenna antenna آنتن (اتومبیل، رادیو و …) armchair armchair مبل راحتی (صندلی دسته‌دار) the box the box تلویزیون cathode ray tube cathode ray tube لامپ…

برنامه های تلویزیونی

لغات انگلیسی برنامه های تلوزیونی 1 advertisement advertisement تبلیغات (آگهی) advertising advertising تبلیغات (آگهی بازرگانی) anime anime انیمه (کارتون ژاپنی) break break وقت استراحت (وقفه، تنفس (در مدرسه و …))…

افراد در تلویزیون

لغات انگلیسی افراد در تلوزیون 1 actor actor هنرپیشه (بازیگر) actress actress هنرپیشه زن anchor anchor گوینده (خبر) (مجری (اخبار)) anchorman anchorman اخبارگو (مرد) (گوینده خبر) 2 anchorwoman anchorwoman اخبارگو…

تولید برنامه های تلویزیونی

لغات انگلیسی تولید برنامه های تلوزیونی 1 action replay action replay صحنه آهسته (در مسابقات ورزشی) (بازپخش فوری) adapt adapt اقتباس کردن air air پخش کردن (توسط رادیو و تلویزیون)…

فناوری رادیو

لغات انگلیسی فناوری رادیو 1 aerial aerial آنتن (رادیو و تلویزیون) airwaves airwaves امواج رادیویی amplitude amplitude دامنه نوسان (فیزیک) antenna antenna آنتن (اتومبیل، رادیو و …) 2 atmospherics atmospherics…

پخش رادیویی

لغات انگلیسی پخش رادیویی 1 air air پخش (رادیو و تلویزیون) air air پخش کردن (توسط رادیو و تلویزیون) airplay airplay مدت زمان پخش از رادیو و تلویزیون airtime airtime…

افراد در رادیو

لغات انگلیسی افراد در رادیو 1 anchor anchor گوینده (خبر) (مجری (اخبار)) announcer announcer گوینده (رادیو و تلویزیون) broadcaster broadcaster گوینده (رادیو و تلویزیون) commentator commentator مفسر (حاشیه‌نویس) 2 contributor…

مطبوعات

لغات انگلیسی مطبوعات 1 above-the-fold above-the-fold واقع در قسمت بالایی صفحه اول (روزنامه) back issue back issue نسخه قدیمی (روزنامه و مجله) banner headline banner headline سرتیتر خبر (روزنامه) (تیتر…

افراد در روزنامه نگاری

لغات انگلیسی افراد در روزنامه 1 advice columnist advice columnist نویسنده ستون مشاوره (روزنامه و مجله) censor censor سانسورچی (مامور سانسور) city editor city editor روزنامه‌نگار اخبار محلی (امریکا) (روزنامه‌نگار…

روزنامه نگاری

لغات انگلیسی روزنامه نگاری 1 advice column advice column ستون مشاوره (روزنامه) agony column agony column ستون مشاوره (در مجلات و روزنامه) anchor anchor گوینده (خبر) (مجری (اخبار)) article article…