دسته بندی ها
بزن بریم

آموزش و تحصیل

امتحانات و ارزشیابی

لغات انگلیسی آموزش و تحصیل لغات انگلیسی امتحانات و ارزشیابی 1 grade grade نمره دادن practical practical امتحان عملی take take (امتحان) دادن practice practice تمرین کردن 2 text text…

دسترسی به آموزش

لغات انگلیسی دسترسی به آموزش 1 intake intake ظرفیت پذیرش admit admit پذیرفتن (راه دادن، پذیرش کردن، بستری شدن) suspension suspension تعلیق (اخراج موقت) grant grant کمک هزینه (تحصیلی و…

افراد مشغول در دانشگاه

لغات انگلیسی افراد مشغول در دانشگاه 1 entrant entrant جدیدالورود (ورودی) graduate graduate فارغ‌التحصیل (دانش‌آموخته) freshman freshman دانشجوی سال اولی major major رشته 2 chancellor chancellor رئیس دانشگاه alumnus alumnus…

زندگی دانشجویی

لغات انگلیسی زندگی دانشجویی 1 hall of residence hall of residence خوابگاه fresher fresher دانشجوی جدیدالورود (دانشجوی ترم اولی) gap year gap year (سال های) پشت کنکور (سالهای فاصله) access…

مسیرهای ادامه تحصیل

لغات انگلیسی مسیرهای ادامه تحصیل 1 summer school summer school مدرسه ی تابستانی (دانشگاه تابستانی) access course access course دوره کمک آموزشی interdisciplinary interdisciplinary بین رشته ای humanity humanity علوم…

موسسات آموزش عالی

لغات انگلیسی موسسات آموزش عالی 1 university university دانشگاه state university state university دانشگاه دولتی community college community college کالج منطقه‌ای (کالج دوساله، کالج شهر) business school business school مدرسه…

امتحانات و مدارک دانشگاهی

لغات انگلیسی امتحانات و مدارک دانشگاهی 1 credit credit واحد (درسی) humanity humanity علوم انسانی honor honor کلاس پیشرفته (کلاس اضافی) GMAT GMAT آزمون ورودی دوره ی فوق لیسانس مدیریت…

انواع مدرسه

لغات انگلیسی انواع مدرسه 1 public school public school مدرسه دولتی vocational school vocational school هنرستان (مدرسه فنی و حرفه ای)‎ middle school middle school مدرسه راهنمایی catchment area catchment…

آموزش و یادگیری

لغات انگلیسی آموزش و یادگیری 1 fee fee شهریه (هزینه) grade grade نمره study study درس خواندن (مطالعه کردن، آموختن، آموزش دیدن) knowledge knowledge دانش 2 bursary bursary بورسیه (کمک…

رشته ها و کتاب های درسی

لغات انگلیسی رشته ها و کتاب های درسی 1 chemistry chemistry شیمی (خواص شیمیایی) economics economics علم اقتصاد (اقتصاد) history history تاریخ (تاریخچه) biology biology زیست شناسی 2 subject subject…