دسته بندی ها
بزن بریم

فناوری

وب سایت

لغات انگلیسی وب سایت 1 address address نشانی (آدرس) banner ad banner ad تبلیغات اینترنتی (در بالا و گوشه صفحه) chat room chat room اتاق گفتگو (کامپیوتر) (اتاق چت) cookie…

استفاده از اینترنت

لغات انگلیسی استفاده از اینترنت 1 account account حساب کاربری (اینترنت) address bar address bar نوار آدرس (فیلد متنی) ADSL ADSL اینترنت پرسرعت ADSL (خط اشتراک دیجیتال نامتقارن) anonymize anonymize…

شبکه های اجتماعی

لغات انگلیسی شبکه های اجتماعی 1 blogosphere blogosphere حوزه وبلاگ‌نویسی (مجموعه وبلاگ‌ها) bulletin board bulletin board سیستم تابلوی اعلانات (اینترنت) chat chat حرف زدن (گپ زدن، چت کردن) chat room…

ایمیل

لغات انگلیسی ایمیل 1 account account حساب کاربری (اینترنت) address address نشانی (آدرس) address book address book دفترچه آدرس attach attach ضمیمه کردن (الصاق کردن) 2 attachment attachment پیوست (ضمیمه)…

پیام کوتاه

لغات انگلیسی پیام کوتاه 1 AFAIK AFAIK تا جایی که من خبر دارم (در پیامک) BF BF دوست پسر BFF BFF بهترین دوست (صمیمی‌ترین دوست) BRB BRB الان برمی‌گردم (در…

خدمات تلفن

لغات انگلیسی خدمات تلفن 1 alarm call alarm call تماس تلفنی بیدارباش (هتل) area code area code پیش شماره (تلفن) (کد منطقه) blue pages blue pages لیست شماره تماس ادارات…

تماس تلفنی گرفتن

لغات انگلیسی تماس تلفنی گرفتن 1 area code area code پیش شماره (تلفن) (کد منطقه) give somebody a bell give somebody a bell به کسی زنگ زدن give somebody a…

ابزارهای ارتباطی

لغات انگلیسی ابزارهای ارتباطی 1 beep beep با پیجر کسی تماس گرفتن answering machine answering machine پیام گیر (تلفن) beeper beeper دستگاه پیجر بوقی (بیپر) bleep bleep به پیجر کسی…

بازی های کامپیوتری

لغات انگلیسی بازی های کامپیوتری 1 achievement achievement دستاورد (موفقیت) adventure game adventure game بازی کامپیوتری ماجراجویی avatar avatar آواتار (اینترنت) (چهرک (تصویر کاربران)) camp camp اردو زدن (چادر زدن،…

استفاده از کامپیوتر

لغات انگلیسی استفاده از کامپیوتر 1 alt key alt key کلید آلت (کیبورد) (کلید دگرساز) backslash backslash علامت    backspace backspace کلید بک‌اسپیس (کیبورد کامپیوتر) (کلید پاک‌کن، پس‌بر) backspace backspace…