دسته بندی ها
بزن بریم

لغات انگلیسی شخصیت

جهت مشاهده لغات هر دسته، روی آن بزنید

شجاع

Brave

روی دکمه زیر کلیک کنید

اینجا کلیک کنید

باهوش

Clever

روی دکمه زیر کلیک کنید

اینجا کلیک کنید

با اعتماد به نفس

Confident

روی دکمه زیر کلیک کنید

اینجا کلیک کنید

توصیف ویژگی های آزاردهنده

Describing annoying traits

روی دکمه زیر کلیک کنید

اینجا کلیک کنید

توصیف ویژگی های عجیب

Describing strange traits

روی دکمه زیر کلیک کنید

اینجا کلیک کنید

توصیف ویژگی های ناخوشایند

Describing unpleasant traits

روی دکمه زیر کلیک کنید

اینجا کلیک کنید

ناصادق

Dishonest

روی دکمه زیر کلیک کنید

اینجا کلیک کنید

پرانرژی

Energetic

روی دکمه زیر کلیک کنید

اینجا کلیک کنید

صمیمی

Friendly

روی دکمه زیر کلیک کنید

اینجا کلیک کنید

صادق

Honest

روی دکمه زیر کلیک کنید

اینجا کلیک کنید

غیر اخلاقی

Immoral

روی دکمه زیر کلیک کنید

اینجا کلیک کنید

مهربان

Kind

روی دکمه زیر کلیک کنید

اینجا کلیک کنید

تنبل

Lazy

روی دکمه زیر کلیک کنید

اینجا کلیک کنید

با اخلاق

Moral

روی دکمه زیر کلیک کنید

اینجا کلیک کنید

مضطرب

Nervous

روی دکمه زیر کلیک کنید

اینجا کلیک کنید

مغرور

Proud

روی دکمه زیر کلیک کنید

اینجا کلیک کنید

خودخواه

Selfish

روی دکمه زیر کلیک کنید

اینجا کلیک کنید

احمق

Stupid

روی دکمه زیر کلیک کنید

اینجا کلیک کنید
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *