دسته بندی ها
بزن بریم

باهوش

لغات انگلیسی باهوش

1

able

able

توانا (قادر)

academic

academic

اهل مطالعه (درس‌خوان، توانمند در تحصیل)

accomplished

accomplished

بااستعداد (ماهر، استاد)

adept

adept

ماهر (زبر دست)
2

adroit

adroit

زیرک (زبردست، باهوش)

agile

agile

تیزهوش (باهوش، زیرک)

artful

artful

حیله‌گر (زیرک، نیرنگ‌باز)

articulate

articulate

سخنور (خوش‌بیان)
3

astute

astute

تیزبین (هوشیار، دقیق، زیرک)

on the ball

on the ball

هوشیار (تیزبین، زیرک، باهوش)

boy wonder

boy wonder

پسر اعجوبه (مرد جوان بااستعداد)

brainbox

brainbox

آدم بسیار باهوش
4

brainy

brainy

باهوش

bright

bright

باهوش (هوشمندانه)

brilliant

brilliant

باهوش

canny

canny

زیرک (زرنگ و محتاط)
5

clever

clever

باهوش

competent

competent

شایسته (لایق، باصلاحیت)

crafty

crafty

زیرک (زیرکانه، حقه‌باز)

cunning

cunning

حیله‌گر (زیرک، مکار)
6

excel

excel

(در کاری) عملکرد بسیار خوبی داشتن ((در کاری) درخشیدن، بی‌نظیر بودن)

exceptional

exceptional

استثنایی (فوق‌العاده، مثال‌زدنی)

genius

genius

نابغه

good sense

good sense

هوش و درایت (عقل و شعور)
7

highbrow

highbrow

سطح بالا (روشن‌فکر، فرهیخته)

incisive

incisive

قاطع (صریح و روشن، نافذ)

ingenious

ingenious

مبتکر (باهوش، زیرکانه، مبتکرانه)

ingenuity

ingenuity

ابتکار (خلاقیت، نبوغ)
8

intellect

intellect

باهوش (زیرکانه)

mastermind

mastermind

نابغه (مغز متفکر)

past master

past master

استاد (آدم ماهر، کارشناس، آدم باتجربه (در کاری بخصوص))

polished

polished

فرهیخته (باادب، متمدن)
9

prodigy

prodigy

(کودک یا نوجوان) نابغه (اعجوبه)

quick-witted

quick-witted

تیزهوش (زیرک)

razor-sharp

razor-sharp

تیزهوش

received

received

مورد قبول عام ((قانون) متداول)
10

Renaissance man

Renaissance man

انسان فرهیخته (انسان همه‌فن‌حریف، انسان همه‌چیزدان)

sharp

sharp

هوشیار (تیزبین، تیزهوش)

shrewd

shrewd

زیرک (باهوش)

smart

smart

باهوش (هوشمندانه، هوشمند)
11

whizz-kid

whizz-kid

جوان خبره (جوان تیزهوش، جوان بااستعداد)

wily

wily

زیرک (حیله‌گر، مکار)

wisdom

wisdom

عقل (درایت، خرد، دانش)

wise

wise

عاقل (عاقلانه)
12

wit

wit

هوش و ذکاوت (هوشیاری، لطافت طبع، خوش‌صحبتی)

witty

witty

شوخ طبعانه (بذله‌گو، زیرکانه، ظریف، کنایه دار)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.