دسته بندی ها
بزن بریم

اجزای خانه

لغات انگلیسی اجزای خانه

1

stoop

stoop

پله های جلوی در

front door

front door

در ورودی

window

window

پنجره

story

story

طبقه
2

gable

gable

سه گوشی دیوار (زیر شیروانی)

indoors

indoors

داخل (ساختمان)

rotunda

rotunda

ساختمان مدور (ساختمان گنبدی)

mezzanine

mezzanine

میان اشکوب (در سالن تئاتر) (طبقه میانی)
3

drainpipe

drainpipe

ناودان

thatch

thatch

کاه اندود (گالی)

lightning rod

lightning rod

برق‌گیر

outdoor

outdoor

بیرون (بیرونی، بیرون از خانه)
4

threshold

threshold

آستانه (درب) (درگاه)

stairs

stairs

پله (پلکان)

canopy

canopy

سایبان

extension

extension

توسعه (بسط)
5

outdoors

outdoors

(در) بیرون

upstairs

upstairs

طبقه بالا

knocker

knocker

کوبه (در)

porch

porch

ایوان
6

staircase

staircase

راه پله

chimney

chimney

دودکش

exterior

exterior

(نمای) بیرون (ظاهر)

annex

annex

بنای الحاقی (خانه همبست)
7

ground floor

ground floor

طبقه همکف

door

door

در (درب)

facade

facade

نمای خارجی (ساختمان)

guttering

guttering

ناودان
8

floor

floor

کف (زمین)

upstairs

upstairs

طبقه بالا

bay window

bay window

پنجره برجسته (پنجره جلو آمده)

doorbell

doorbell

زنگ در
9

stilt

stilt

پایه

veranda

veranda

ایوان

frontage

frontage

نما (ساختمان)

fire escape

fire escape

پله اضطراری (پلکان فرار (هنگام آتش‌سوزی))
10

doorstep

doorstep

دم در (پله جلوی در)

doorway

doorway

ورودی (درگاه)

rooftop

rooftop

پشت بام

back door

back door

در پشتی (در عقب)
11

level

level

طبقه

downstairs

downstairs

طبقه پایین

balcony

balcony

بالکن (تراس، ایوان)

front

front

نما (ساختمان)
12

first floor

first floor

طبقه همکف (آمریکا) (طبقه اول (انگلیس))

indoor

indoor

سرپوشیده (سالنی)

entrance

entrance

ورودی

downspout

downspout

ناودان
13

roof

roof

سقف

stairwell

stairwell

راه پله

breezeway

breezeway

راهرو سرپوشیده (بین خانه و گاراژ)

weathervane

weathervane

بادنما
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *