دسته بندی ها
بزن بریم

بازی های کامپیوتری

لغات انگلیسی بازی های کامپیوتری

1

achievement

achievement

دستاورد (موفقیت)

adventure game

adventure game

بازی کامپیوتری ماجراجویی

avatar

avatar

آواتار (اینترنت) (چهرک (تصویر کاربران))

camp

camp

اردو زدن (چادر زدن، کمپ زدن)
2

cheat

cheat

تقلب کردن

computer game

computer game

بازی رایانه‌ای

cutscene

cutscene

میان پرده بین مراحل بازی (ویدیوی کوتاه در داستان بازی)

Easter egg

Easter egg

پیغام مخفی (بازی کامپیوتری) (نکته پنهان)
3

first-person shooter game

first-person shooter game

تیراندازی اول شخص (ژانر بازی کامپیوتری)

FPS

FPS

تیراندازی اول شخص (ژانر بازی کامپیوتری)

frag

frag

کشتن (در بازی‌های کامپیوتری)

game controller

game controller

دسته بازی (کنترل‌کننده بازی)
4

gamepad

gamepad

دسته بازی (کنترل‌کننده بازی)

gameplay

gameplay

روند بازی (کامپیوتری) (گیم‌پلی، قواعد بازی)

gold farming

gold farming

کسب طلا و امتیاز (در بازی کامپیوتری)

mud

mud

بازی کامپیوتری آنلاین چندنفره
5

non-player character

non-player character

شخصیت غیرقابل بازی (بازی کامپیوتری) (نقش غیرقابل کنترل (در بازی))

NPC

NPC

شخصیت غیرقابل بازی (بازی کامپیوتری) (نقش غیرقابل کنترل (در بازی))

platform game

platform game

بازی کامپیوتری پرشی (سکوبازی)

respawn

respawn

دوباره زنده شدن (بازی کامپیوتری)
6

RPG

RPG

بازی نقش‌آفرینی

sandbox

sandbox

سبک بازی کامپیوتری سندباکس ([آزادی عمل بدون محدودیت برای استفاده از ابزارهای درون بازی])

shoot-’em-up

shoot-’em-up

بازی کامپیوتری سبک تیراندازی

war game

war game

بازی جنگی
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.