دسته بندی ها
بزن بریم

برنامه نویسی کامپیوتری

لغات انگلیسی برنامه نویسی کامپیوتری

1

algol

algol

الگول (زبان الگوریتمی)

architecture

architecture

معماری رایانه

array

array

آرایه (ساختار داده)

authoring

authoring

برنامه‌نویسی بدون کد
2

back-end

back-end

هسته سایت (سمت وب)

basic

basic

بیسیک (از زبان‌های برنامه‌نویسی)

batch

batch

فایل دسته‌ای (بچ)

beta version

beta version

نسخه بتا (نرم‌افزار)
3

bit

bit

بیت (کامپیوتر)

boolean operator

boolean operator

عملگر منطقی (برنامه‌نویسی)

byte

byte

بایت (کامپیوتر)

central processing unit

central processing unit

واحد پردازش مرکزی (سی پی یو)
4

COBOL

COBOL

کوبول (از زبان‌های برنامه‌نویسی)

code

code

رمز (کد)

code

code

کدنویسی کردن (برنامه‌نویسی)

command

command

دستور (کامپیوتر)
5

command language

command language

زبان برنامه‌نویسی

compatibility

compatibility

سازگاری (مطابقت)

CPU

CPU

واحد پردازش مرکزی (سی پی یو)

crash

crash

از کار افتادن (کامپیوتر)
6

crash

crash

از کار افتادن (کامپیوتر)

data

data

داده (اطلاعات)

databank

databank

بانک داده‌ها

database

database

پایگاه داده‌ها (پایگاه اطلاعات)
7

data processing

data processing

پردازش رایانه‌ای داده‌ها

data set

data set

مجموعه داده‌ها

debug

debug

اشکال‌زدایی کردن (دیباگ کردن (رایانه))

debugger

debugger

اشکال‌یاب (برنامه‌نویسی)
8

disassemble

disassemble

ترجمه کدهای برنامه‌نویسی

disassembler

disassembler

دیس‌اسمبلر (برنامه‌ای کامپیوتری)

environment

environment

بستر نرم‌افزاری

error correction

error correction

تصحیح خطا
9

fortran

fortran

فورترن (از زبان‌های برنامه‌نویسی)

function

function

کارکرد (عملکرد، وظیفه)

functionality

functionality

کارکرد (کارآمدی)

GUI

GUI

واسط گرافیکی کاربر
10

initialize

initialize

آماده سازی کردن (راه انداختن، شروع به کار کردن)

input

input

ورود (ورودی، ایده، درونداد)

instruction

instruction

دستور (کامپیوتر)

interface

interface

رابط (علم کامپیوتر) (واسط)
11

interpreter

interpreter

مفسر (برنامه کامپیوتری)

invalid

invalid

نادرست (غیرمجاز)

iteration

iteration

تکرار (ریاضی)

keyword

keyword

کلیدواژه (واژه کلیدی)
12

load

load

بارگذاری کردن (کامپیوتر)

logic

logic

منطق (علوم کامپیوتر)

logic circuit

logic circuit

دروازه منطقی (الکترونیک دیجیتال)

machine code

machine code

کد ماشین (برنامه‌نویسی) (زبان ماشین)
13

macro

macro

دستور درشت (برنامه‌نویسی) (ماکرو)

markup

markup

زبان نشانه‌گذاری

module

module

پودمان (پیمانه)

operating system

operating system

سیستم عامل
14

operation

operation

عملیات (فعالیت)

output

output

بازده (تولید، برونداد، خروجی)

output

output

تولید کردن (بازده داشتن)

overflow

overflow

سرریز کردن (لبریز کردن)
15

pascal

pascal

پاسکال (از زبان‌های برنامه‌نویسی)

patch

patch

پچ (مجموعه تغییرات برای به‌روزرسانی)

XML

XML

اکس‌ام‌ال (زبان نشانه‌گذاری گسترش‌پذیر)

systems analyst

systems analyst

تحلیل‌گر سیستم
16

stack

stack

پشته (از انواع داده‌ساختارها)

source code

source code

کد منبع (رایانه)

software engineer

software engineer

مهندس نرم افزار

software

software

نرم‌افزار
17

SGML

SGML

زبان نشانه‌گذاری تعمیم‌یافته استاندارد (اس‌جی‌ام‌ال))

seek time

seek time

زمان جستجو (کامپیوتر)

script

script

پردازه‌نویسی (اسکریپت‌نویسی)

retrieve

retrieve

بازیابی کردن (اطلاعات)
18

retrieval

retrieval

بازیابی (پس‌گیری، بازیافت)

reserved word

reserved word

واژه رزروشده (زبان رایانه)

query language

query language

زبان پرسمان (برنامه‌نویسی)

program

program

برنامه دادن (به کامپیوتر) (برنامه نویسی کردن)
19

program

program

برنامه
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *