دسته بندی ها
بزن بریم

نرم افزار کامپیوتری

لغات انگلیسی نرم افزار کامپیوتری

1

add-in

add-in

افزونه (نرم‌افزار)

adventure game

adventure game

بازی کامپیوتری ماجراجویی

animation

animation

کارتون (پویانمایی، انیمیشن)

antivirus

antivirus

آنتی ویروس
2

application

application

نرم‌افزار کاربردی (برنامه)

authoring

authoring

برنامه‌نویسی بدون کد

beta version

beta version

نسخه بتا (نرم‌افزار)

bug

bug

اشکال (نرم افزاری)
3

bundle

bundle

بسته (نرم‌افزاری) (پکیج نرم‌افزاری)

bundle

bundle

نصب کردن (بسته نرم‌افزاری)

code

code

رمز (کد)

code

code

کدنویسی کردن (برنامه‌نویسی)
4

configure

configure

پیکربندی کردن (کامپیوتر)

courseware

courseware

درس‌افزار (نرم‌افزار مدیریت درس‌ها)

crash

crash

از کار افتادن (کامپیوتر)

crash

crash

از کار افتادن (کامپیوتر)
5

debug

debug

اشکال‌زدایی کردن (دیباگ کردن (رایانه))

debugger

debugger

اشکال‌یاب (برنامه‌نویسی)

demo

demo

نسخه آزمایشی ارائه کردن

driver

driver

گرداننده (نرم‌افزار) (راه‌انداز)
6

e-book

e-book

کتاب الکترونیک

edutainment

edutainment

سرگرمی آموزشی

executable

executable

اجراپذیر (برنامه/فایل کامپیوتری)

exit

exit

خارج شدن
7

firmware

firmware

سفت‌افزار (ثابت‌افزار)

freeware

freeware

نرم‌افزار رایگان

functionality

functionality

کارکرد (کارآمدی)

gameplay

gameplay

روند بازی (کامپیوتری) (گیم‌پلی، قواعد بازی)
8

groupware

groupware

گروه‌افزار (ابزار گروهی، نرم‌افزار مشارکت‌گرا)

initialize

initialize

آماده سازی کردن (راه انداختن، شروع به کار کردن)

install

install

نصب کردن

interactive

interactive

تعاملی (فعل و انفعالی)
9

interface

interface

رابط (علم کامپیوتر) (واسط)

killer application

killer application

اپلیکیشن کشنده (نرم افزار کاربردی بسیار محبوب)

macro

macro

دستور درشت (برنامه‌نویسی) (ماکرو)

malware

malware

بدافزار
10

middleware

middleware

میان‌افزار

multitasking

multitasking

چندکارگی (چندوظیفگی)

open-source

open-source

متن‌باز (نرم‌افزار)

operating system

operating system

سیستم عامل
11

patch

patch

پچ (مجموعه تغییرات برای به‌روزرسانی)

piracy

piracy

تکثیر غیرقانونی

pirate

pirate

غیرقانونی تکثیر کردن

pirate

pirate

تکثیرکننده غیرقانونی
12

platform

platform

بستر نرم‌افزاری

program

program

برنامه

program

program

برنامه دادن (به کامپیوتر) (برنامه نویسی کردن)

real time

real time

رایانش بی‌درنگ (بی‌درنگ بودن سامانه‌های رایانه‌ای)
13

reload

reload

دوباره بارگذاری کردن (کامپیوتر)

shareware

shareware

نرم‌افزار مشروط

shoot-’em-up

shoot-’em-up

بازی کامپیوتری سبک تیراندازی

sim

sim

بازی کامپیوتری شبیه‌سازی
14

slide show

slide show

نمایش اسلاید (کامپیوتر)

software

software

نرم‌افزار

sound effect

sound effect

افکت صوتی (صداسازی)

speech recognition

speech recognition

بازشناسی گفتار (فناوری)
15

spellcheck

spellcheck

صحت املا را بررسی کردن (غلط‌یابی کردن)

spellchecker

spellchecker

غلط‌یاب

split screen

split screen

تقسیم صفحه (صفحه نمایش) (قابلیت چند پنچرگی)

spreadsheet

spreadsheet

گسترده برگ (رایانه)
16

suite

suite

مجموعه نرم‌افزار (بسته نرم‌افزاری)

text-to-speech

text-to-speech

متن به گفتار (نرم‌افزار)

utility

utility

نرم‌افزار سودمند

vaporware

vaporware

پوچ‌افزار
17

virtual

virtual

مجازی

virtual reality

virtual reality

واقعیت مجازی

voice recognition

voice recognition

بازشناسی گفتار (فناوری)

war game

war game

بازی جنگی
18

word processing

word processing

واژه پردازی

word processor

word processor

واژه پرداز (ویرایشگر)

WYSIWYG

WYSIWYG

دریافت عین مشاهده (ویزیویگ)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.