دسته بندی ها
بزن بریم

استفاده از کامپیوتر

لغات انگلیسی استفاده از کامپیوتر

1

alt key

alt key

کلید آلت (کیبورد) (کلید دگرساز)

backslash

backslash

علامت  \ 

backspace

backspace

کلید بک‌اسپیس (کیبورد کامپیوتر) (کلید پاک‌کن، پس‌بر)

backspace

backspace

بک‌اسپیس زدن (کیبورد کامپیوتر)
2

click

click

کلیک کردن

click

click

کلیک

computing

computing

رایانش ([استفاده و کاربری از رایانه])

connect

connect

وصل کردن (وصل شدن)
3

control

control

کلید کنترل (کیبورد کامپیوتر)

crash

crash

از کار افتادن (کامپیوتر)

crash

crash

از کار افتادن (کامپیوتر)

cursor

cursor

مکان نما (روی صفحه کامپیوتر)
4

cut

cut

کات کردن (برش زدن فیلم، تغییر دادن از یک نما به نمای دیگر)

delete

delete

حذف کردن

deselect

deselect

عدم گزینش (لغو انتخاب کردن)

desktop

desktop

کامپیوتر رومیزی (صفحه کامپیوتر)
5

dialog box

dialog box

کادر محاوره‌ای (کامپیوتر)

directory

directory

دایرکتوری (رایانه)

double-click

double-click

دو بار کلیک کردن ماوس (کامپیوتر)

drag

drag

درگ کردن (کامپیوتر) (کشیدن فایل)
6

drag-and-drop

drag-and-drop

مربوط به کشیدن و رها کردن (کامپیوتر) (درگ کردن و رها کردن)

drop-down menu

drop-down menu

منوی کرکره‌ای (کامپیوتر) (لیست کشویی)

error message

error message

پیغام خطا (کامپیوتر)

escape key

escape key

کلید گریز (کیبورد کامپیوتر) (کلید اسکیپ)
7

file

file

فایل (پوشه)

filename

filename

نام فایل (کامپیوتر)

folder

folder

پوشه (پوشه (رایانه))

format

format

فرمت کردن (دیسک)
8

forward slash

forward slash

خط مورب با نماد /

function key

function key

دکمه عملیات (رایانه)

hard copy

hard copy

نسخه چاپی (نسخه کاغذی)

icon

icon

آیکون (رایانه)
9

input

input

ورود (ورودی، ایده، درونداد)

input

input

وارد کردن (اطلاعات)

install

install

نصب کردن

interface

interface

رابط (علم کامپیوتر) (واسط)
10

key

key

کلید (کامپیوتر و ...)

key

key

تایپ کردن (با کیبورد) (وارد کردن)

keyboard

keyboard

صفحه کلید (کیبورد (کامپیوتر))

keystroke

keystroke

ضربه به کلیدهای کیبورد
11

list box

list box

کادر فهرست (کامپیوتر)

load

load

بارگذاری کردن (کامپیوتر)

log in

log in

وارد سیستم شدن (کامپیوتر)

log off

log off

از سیستم خارج شدن (کامپیوتر)
12

log on

log on

وارد سیستم شدن (کامپیوتر)

log out

log out

از سیستم خارج شدن (کامپیوتر)

macro

macro

دستور درشت (برنامه‌نویسی) (ماکرو)

menu

menu

منو (کامپیوتر) (فهرست امکانات)
13

menu bar

menu bar

نوار منو (رایانه) (منو بار)

mouse potato

mouse potato

خوره کامپیوتر و اینترنت (معتاد به پشت کامپیوتر نشستن)

open

open

باز کردن (باز شدن)

option

option

انتخاب (گزینه)
14

password

password

کلمه عبور (گذرواژه)

power user

power user

کاربر پیشرفته (کامپیوتر)

print

print

چاپ کردن (پرینت کردن)

printout

printout

نسخه چاپی
15

program

program

برنامه

quit

quit

بستن (برنامه کامپیوتری)

reboot

reboot

دوباره راه انداختن (ریبوت کردن)

refresh

refresh

به روز درآوردن (صفحه کامپیوتر) (رفرش کردن)
16

reload

reload

دوباره بارگذاری کردن (کامپیوتر)

resize

resize

تغییر سایز دادن (کامپیوتر)

return

return

کلید بازگشت (کیبورد) (کلید

safe mode

safe mode

حالت ایمن (سیستم عامل) (سیف مود)
17

scroll

scroll

اسکرول کردن (کامپیوتر)

scroll bar

scroll bar

نوار پیمایش (نوار اسکرول)

search

search

جست و جو

select

select

انتخاب کردن (برگزیدن)
18

shift

shift

کلید تبدیل (کیبورد کامپیوتر) (کلید شیفت)

space bar

space bar

کلید فاصله (صفحه‌کلید رایانه) (فاصله)

status bar

status bar

نوار وضعیت (ویندوز کامپیوتر)

title bar

title bar

نوار عنوان (ویندوز کامپیوتر)
19

toggle

toggle

کلید تغییر حالت (کیبورد کامپیوتر) (کلید تاگل)

toggle

toggle

قطع و وصل کردن (کلید تاگل را زدن (کامپیوتر))

toolbar

toolbar

نوار ابزار

tutorial

tutorial

آموزش (خودآموز)
20

type

type

تایپ کردن

undelete

undelete

برگرداندن فایل حذف شده (کامپیوتر))

uninstall

uninstall

پاک کردن برنامه (کامپیوتر) (حذف کردن)

username

username

نام کاربری
21

window

window

پنجره
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *