دسته بندی ها
بزن بریم

حفظ منابع طبیعی

لغات انگلیسی حفظ منابع طبیعی

1

biodiversity

biodiversity

تنوع زیستی

conservancy

conservancy

حراست (حفظ، حفاظت)

conservation

conservation

حفظ (حراست، محافظت)

conservation area

conservation area

منطقه حفاظت‌شده
2

conservationist

conservationist

طرفدار (حفاظت از) محیط زیست

conserve

conserve

حفظ کردن (نگه‌داری کردن)

die out

die out

منقرض شدن (از بین رفتن)

diversity

diversity

تنوع (گوناگونی)
3

earth science

earth science

علوم زمین

eco-friendly

eco-friendly

سازگار با محیط زیست

ecological

ecological

زیست‌بومی (بوم شناسی، اکولوژیک)

ecologist

ecologist

بوم‌شناس
4

ecology

ecology

بوم‌شناسی (اکولوژی)

ecosystem

ecosystem

بوم‌سازگان (اکوسیستم)

ecoterrorism

ecoterrorism

تروریسم محیط زیست (عمل خشونت‌آمیز هواخواهان محیط زیست)

ecotourism

ecotourism

طبیعت‌گردی (اکوتوریسم، بوم گردشگری)
5

endanger

endanger

به خطر انداختن

endangered

endangered

در معرض انقراض

environment

environment

محیط زیست

environmental

environmental

محیطی (زیست‌محیطی)
6

extinct

extinct

منقرض (از بین رفته، نیست)

extinction

extinction

انقراض

fell

fell

قطع کردن

Gaia

Gaia

گایا (اساطیر یونان) (کره زمین)
7

game reserve

game reserve

پناهگاه حیات وحش منطقه حفاظت‌شده نگهداری از حیوانات

green

green

(حفاظت از) محیط زیست (دوستدار محیط زیست)

green

green

آگاه کردن کسی درباره حفظ محیط زیست

green audit

green audit

ارزیابی زیست‌محیطی (از کارخانه‌ها) (بازرسی محیط‌زیستی)
8

green belt

green belt

کمربند سبز (محدوده سبز اطراف شهر)

greenwash

greenwash

سبزشویی (تظاهر به دوستدار محیط زیست کردن)

habitat

habitat

زیستگاه (محل سکونت، [منطقه زیست جانور یا گیاه])

indigenous

indigenous

بومی (بومزاد)
9

log

log

قطع کردن درخت‌های جنگل

logging

logging

درخت‌بری (چوب‌بری)

low-impact

low-impact

با تاثیر منفی کم بر محیط زیست

managed

managed

کنترل شده (تحت کنترل، مدیریت شده)
10

nature reserve

nature reserve

منطقه حفاظت‌شده

preserve

preserve

حفظ کردن (محافظت کردن)

protect

protect

محافظت کردن

rain forest

rain forest

جنگل بارانی (استوایی)
11

reef

reef

صخره (سنگی، شنی و مرجانی و ...) (تپه (دریایی)، آبسنگ)

reintroduce

reintroduce

بازگرداندن حیوان به زیستگاه اولش

reserve

reserve

منطقه حفاظت‌شده

species

species

گونه
12

sustainable

sustainable

زیست‌پایشی (مبنی بر حفظ محیط زیست)

threaten

threaten

به خطر انداختن (آسیب رساندن)

timber

timber

الوار (تیر چوبی)

blizzard

blizzard

کولاک (بوران (برف و باد شدید)، توفان شدید)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *