دسته بندی ها
بزن بریم

ساخت و ساز

لغات انگلیسی ساخت و ساز

1

elevation

elevation

نما

renovate

renovate

نوسازی کردن (تعمیر کردن)

infest

infest

حمله ور شدن (هجوم بردن)

civil engineering

civil engineering

مهندسی عمران
2

planning permission

planning permission

پروانه ساختمان (مجوز ساخت و ساز)

mortar

mortar

ملات

crane

crane

جرثقیل

rubble

rubble

پاره آجر (آوار، خاک و آجر)
3

subsidence

subsidence

فرونشست زمین

brownfield

brownfield

مخصوص ساخت و ساز

thatch

thatch

گالی پوشی کردن (بام خانه) (کاهاندود کردن)

redevelop

redevelop

نوسازی کردن
4

lumber

lumber

الوار (کنده، چوب)

blueprint

blueprint

نقشه ساخت (بلوپرینت)

plaster

plaster

گچ (گچ کاری) ‎

plaster

plaster

گچ کاری کردن
5

foundation

foundation

پی (ساختمان) (شالوده، اسکلت)

ladder

ladder

نردبان

stone

stone

سنگ

demolish

demolish

تخریب کردن (ویران کردن، کوبیدن)
6

gut

gut

آتش گرفتن (از درون) (فروریختن (از درون))

wrecking ball

wrecking ball

توپ مخرب

tile

tile

کاشی

rewire

rewire

دوباره سیم‎کشی کردن
7

erect

erect

برپا کردن (بنا کردن)

hard hat

hard hat

کلاه ایمنی

collapse

collapse

فرو ریختن (ناگهانی) (فرو پاشیدن)

bulldozer

bulldozer

بولدوزر
8

board

board

تخته (صفحه)

tile

tile

کاشی کاری کردن

pipework

pipework

لوله

structure

structure

ساختار (بنا، سازه)
9

design

design

الگوسازی (طراحی)

glaze

glaze

عایق کردن

reconstruct

reconstruct

نوسازی کردن (بازسازی کردن)

design

design

طراحی کردن
10

extension

extension

توسعه (بسط)

concrete

concrete

بتون (آسفالت)

frame

frame

بدنه (اسکلت)

plan

plan

نقشه (طرح)
11

level

level

تراز کردن (مسطح کردن، میزان کردن)

roofing

roofing

بام (بام سازی)

reinforce

reinforce

مستحکم کردن (استحکام بخشیدن)

hod

hod

ابزار حمل آجر (ناوه (بنایی))
12

asbestos

asbestos

پنبه نسوز (پنبه کوهی، آزبست)

joist

joist

تیرآهن (تیر سقف (چوبی))

scaffolding

scaffolding

داربست (داربست بندی)

exterior

exterior

(نمای) بیرون (ظاهر)
13

development

development

شهرک (عمران (پروسه ساختمان سازی))

construction

construction

ساخت و ساز

knock down

knock down

تخریب کردن (ساختمان و ...)

burst

burst

انفجار ناگهانی (ترکیدگی)
14

site

site

مکان (محل)

property

property

دارایی (ملک، مایملک)

wasteland

wasteland

زمین بایر (برهوت، متروکه)

sandbag

sandbag

کیسه شن
15

reconstruction

reconstruction

بازسازی

batten

batten

زهوار

pull down

pull down

کوبیدن (خراب کردن)

conversion

conversion

تغییر (تبدیل)
16

plumbing

plumbing

لوله کشی (لوله (ساختمانی))‎

timber

timber

الوار (تیر چوبی)

exterior

exterior

بیرونی (خارجی)

marble

marble

مرمر
17

cinder block

cinder block

بلوک سیمانی

masonry

masonry

سازه بنایی (بنایی)

render

render

گچ کاری کردن

block

block

قالب (بلوک، کنده)
18

cement

cement

سیمان

premises

premises

شهرک (صنعتی) (کارخانه)

concrete

concrete

آسفالت کردن (بتون ریختن)

raze

raze

ویران کردن (نابود کردن)
19

girder

girder

تیرآهن (شاه تیر، تیر اصلی)

brick

brick

آجر

ground plan

ground plan

نقشه ساختمان

knock together

knock together

سر هم کردن (ساختن (با عجله و با بی دقتی))
20

rebuild

rebuild

بازسازی کردن (از نو ساختن))

construct

construct

ساختن (بنا کردن)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *