دسته بندی ها
بزن بریم

انواع روش های پخت و پز

لغات انگلیسی انواع روش های پخت و پز

1

simmer

simmer

آرام پز کردن

microwave

microwave

در مایکروویو گذاشتن (مایکروویو کردن)

braise

braise

تفت‌ آب‌ پز کردن (آهسته پختن)

broil

broil

کباب کردن
2

steam

steam

بخار پز کردن

toast

toast

برشته کردن (تست کردن)

parboil

parboil

نیم پز کردن

chargrill

chargrill

کباب کردن با آتش زیاد
3

cook

cook

غذا درست کردن (پختن، آشپزی کردن)

poach

poach

آب پز کردن

roast

roast

برشته کردن (کبابی کردن)

bake

bake

پختن ((غذا) درست کردن)
4

deep-fry

deep-fry

در روغن داغ سرخ کردن (در روغن زیاد و جوشان سرخ کردن)

fry

fry

سرخ کردن

barbecue

barbecue

کباب کردن

stew

stew

آرام پز کردن (آب پز کردن)
5

grill

grill

کباب کردن (گریل کردن)

sauté

sauté

تفت دادن

boil

boil

جوشاندن

stir-fry

stir-fry

تفت دادن و سرخ کردن (در روغن داغ)
6

heat

heat

گرم کردن (داغ کردن)

heat up

heat up

گرم شدن (گرم کردن، داغ شدن)

warm up

warm up

گرم کردن

spit-roast

spit-roast

گوشت به سیخ کشیدن و کبابی کردن
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *