دسته بندی ها
بزن بریم

کارکنان یک شرکت

لغات انگلیسی کارکنان یک شرکت

1

CEO

CEO

مدیر عامل (مدیر ارشد اجرایی)

agent

agent

نماینده

businessman

businessman

تاجر (بازاری، صاحب کسب و کار)

proprietor

proprietor

مالک
2

bookkeeper

bookkeeper

دفتردار (حسابدار)

chairman

chairman

رئیس

tycoon

tycoon

غول (سرمایه دار مهم)

leader

leader

رهبر
3

service provider

service provider

(شرکت) خدماتی

middle management

middle management

مدیریت میانی (مدیریت رده ی دوم)

office worker

office worker

کارمند

secretary

secretary

منشی
4

trustee

trustee

عضو هیئت امنا

executive

executive

مدیر

banker

banker

بانکدار

representative

representative

نماینده
5

magnate

magnate

غول (فرد با نفوذ)

analyst

analyst

تحلیل‌گر

managing director

managing director

مدیر عامل

captain of industry

captain of industry

مالک یک شرکت بزرگ
6

exec

exec

مدیر اجرایی

partner

partner

یار (هم‌گروهی)

wheeler-dealer

wheeler-dealer

کار چاق کن

attorney

attorney

وکیل
7

operator

operator

اپراتور (متصدی)

shark

shark

نزول‌خور (کلاه‌بردار)

associate

associate

شریک (معاون، همکار)

controller

controller

ناظر (بازرس، کنترل کننده)
8

silent partner

silent partner

شریک غیر فعال (شریک سرمایه رسان)

board

board

هیئت مدیره (هیئت رئیسه، گروه، وزارت)

manager

manager

مدیر

administrator

administrator

مدیر اجرایی (سرپرست)
9

accountant

accountant

حسابدار

systems analyst

systems analyst

تحلیل‌گر سیستم

vice president

vice president

معاون (نائب رئیس)

financier

financier

سرمایه گذار (کارشناس امور مالی)
10

consultant

consultant

مشاور

businesswoman

businesswoman

تاجر (زن) (بازاری)

oligarch

oligarch

جرگه سالار (از اغنیا، ثروتمند)

entrepreneur

entrepreneur

کارآفرین (موسس شرکت)
11

auditor

auditor

بازرس (مامور رسیدگی)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *