دسته بندی ها
بزن بریم

محصولات

لغات انگلیسی محصولات

1

arable

arable

قابل زرع (قابل کشت)

barley

barley

جو (گیاه)

bean

bean

لوبیا (باقالی، دانه)

beet

beet

چغندر
2

buckwheat

buckwheat

گندم سیاه (آرد گندم سیاه)

canola

canola

کانولا

cash crop

cash crop

محصول (کشاورزی) فروشی (محصول کشاورزی مخصوص فروش)

cereal

cereal

غله (گندم و ...) (غله صبحانه، غلات (جمع))
3

chaff

chaff

سبوس (پوسته (دانه گندم و غیره))

corn

corn

ذرت (بلال)

cotton

cotton

پنبه

crop

crop

محصول
4

ear

ear

خوشه (سنبله)

fruit

fruit

میوه

genetically modified

genetically modified

(از لحاظ) ژنتیکی اصلاح‌شده (اصلاح‌شده ژنتیکی)

GM

GM

(از لحاظ) ژنتیکی اصلاح شده (اصلاح شده ژنتیکی)
5

grain

grain

غله (غلات، دانه)

herb

herb

سبزی (گیاه دارویی)

husk

husk

پوسته (غلاف)

legume

legume

حبوبات (بنشن)
6

maize

maize

ذرت (بلال)

meal

meal

کنجاله (بلغور)

oats

oats

جو دوسر (یولاف)

organic

organic

طبیعی (ارگانیک)
7

pulse

pulse

حبوبات

rape

rape

کلزا

rapeseed

rapeseed

دانه کلزا

rice

rice

برنج
8

rye

rye

گندم سیاه (چاودار)

seed

seed

تخم (بذر، دانه)

separate

separate

جدا کردن (تفکیک کردن)

sorghum

sorghum

ذرت خوشه‌ای (چائیر)
9

sort

sort

دسته بندی کردن (طبقه بندی کردن، مرتب کردن)

soya

soya

سویا

staple

staple

ماده مصرفی اساسی (کالای اصلی)

straw

straw

کاه (حصیر، پوشال)
10

sugar beet

sugar beet

چغندر قند

sugarcane

sugarcane

نیشکر

sunflower

sunflower

آفتابگردان

vegetable

vegetable

سبزیجات (گیاه خوراکی، سبزی)
11

wheat

wheat

گندم
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *