دسته بندی ها
بزن بریم

مرگ

لغات انگلیسی مرگ

1

catafalque

catafalque

تابوت (مقبره)

urn

urn

کوزه (ظرف (مخصوص نگهداری خاکستر مرده))

morgue

morgue

سردخانه

rest

rest

آرامیده (فوت کرده)
2

sarcophagus

sarcophagus

تابوت دان (تابوت سنگی)

ash

ash

خاکستر

cremains

cremains

خاکستر

inter

inter

دفن کردن (به خاک سپردن)
3

graveyard

graveyard

قبرستان (گورستان)

cremate

cremate

سوزاندن (جسد)

mausoleum

mausoleum

آرامگاه یادمانی

catacombs

catacombs

دخمه (سردابه)
4

departed

departed

مرحوم (متوفی)

corpse

corpse

جسد (جنازه)

pass away

pass away

فوت کردن (در گذشتن، از دنیا رفتن)

remembrance

remembrance

یادبود (بزرگداشت)
5

pyre

pyre

تل (هیزم توده هیزم برای آتش زدن جسد)

grave

grave

قبر (گور، مزار)

casket

casket

تابوت

mourner

mourner

عزادار (سوگوار)
6

winding sheet

winding sheet

کفن

life

life

زندگی (حیات)

interment

interment

دفن (خاکسپاری)

cemetery

cemetery

قبرستان
7

shroud

shroud

کفن

cremation

cremation

مرده سوزانی (سوزاندن جسد)

mortal

mortal

فناشدنی (فانی)

death

death

مرگ (فوت، مرگ و میر)
8

gravestone

gravestone

سنگ قبر

autopsy

autopsy

کالبد شکافی

die

die

مردن (فوت کردن)

burial ground

burial ground

گورستان (قبرستان)
9

crematorium

crematorium

مرده‎سوزخانه (آتش‌ سپارگاه)

burial

burial

خاکسپاری (کفن و دفن)

cadaver

cadaver

جسد (جنازه)

coffin

coffin

تابوت
10

remains

remains

بقایا (جسد، لاشه)

epitaph

epitaph

سنگ‌ نوشته مزار (گورنوشته)

tombstone

tombstone

سنگ قبر

sepulcher

sepulcher

مزار (قبر، گور)
11

deceased

deceased

مرحوم (متوفی)

post-mortem

post-mortem

کالبد شکافی

dead

dead

مرده (بی‌جان)

hearse

hearse

ماشین نعش‌کش
12

depart

depart

فوت کردن

mummify

mummify

مومیایی کردن

bier

bier

تابوت (مقبره، مزار)

funeral

funeral

مراسم ختم (تشییع جنازه)
13

undertaker

undertaker

مرده شوی (مسئول کفن و دفن)

mortuary

mortuary

سردخانه

bury

bury

دفن کردن (دفن شدن، چال کردن)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *