دسته بندی ها
بزن بریم

صفت اشاره در انگلیسی – نکات کلیدی

  7- صفت اشاره در انگلیسی (Demonstrative adjective)

صفت اشاره در انگلیسی

صفت اشاره در انگلیسی

1. صفت اشاره در انگلیسی برای اشاره به دور و نزدیک به کار برده می‌شوند و معمولاً به دو نوع متمایز می گردند :

یکی صفات اشاره معین Define و دیگری صفات اشاره نامعین Indefine

 وقتی به شخص یا شی مشخصی دقیقا و به طور واضح اشاره می شود، کاربرد صفت اشاره معین مورد نیاز است مانند :

This man که در این عبارت واژه This از نوع صفت اشاره ای معین می‌باشد.

وقتی شخص و یا چیزی دقیقاً و به طور روشن نشان داده نشود صفتی که قبل از نام آن به کار می رود از نوع صفت اشاره نامعین می باشد، مانند a در عبارت a man .

 انواع صفات اشاره معین را در زیر می‌آوریم :

Singular                                                     Plural

The                                                            The

This                                                           These

That                                                          Those

Such                                                           Such

The same                                                 The same

The other                                                 The other

 

انواع صفات اشاره نامعین نیز در زیر ارائه می گردند :

Singular                                        Plural

A, an                                              Nil

One, any                                        Any

A certain                                      Certain

2. صفت the را معمولاً حرف تعریف معین و a یا an را حرف تعریف نامعین می‌نامند.

 every به معنای هر یک از آحاد مجموعه ای که بیش از دو تا باشند، یعنی هر یک از آنها، اطلاق می گردد.

 every قوی‌تر از each است زیرا معمولاً به معنای “هر یک یا هر کدام بدون استثنا” به کار برده می‌شود.

every همیشه صفت است و در جلو اسم و یا معادل اسم به کاربرد می‌شود و از نظر معنایی به دو گونه مختلف متمایز می‌گردد.

 الف- every پیش از اسامی قرار می‌گیرد که می‌توانند جمع بسته شوند و یا می‌توان واژه all را جانشین آن ساخت برای پی بردن به مفهوم واقعی آن بهتر است مثال های A و B را در زیر با هم مقایسه کنید :

(A) he has read every book.                   

او هر کتابی را خوانده است.

(B) he has read all book.

 تمام کتابها را خوانده است.

(A) not every man can be a genius.

 هر مردی نمی‌تواند نابغه بشود.

(B) not all man can be a genius.

 تمام مردها نمی توانند نابغه بشوند.

ب- Every پیش از اسامی رخ می‌دهد که همیشه مفردند و نمی‌توان all را در این ترکیب ها جانشین Every نمود مانند :

Such things do not happen everyday.

این چیزها هر روز اتفاق نمی‌افتد.

I am expecting him to arrive every minute.

 هر دقیقه انتظار دارم او وارد بشود.

اگرچه Each , Every از حیث معنی مشابه هستند ولی Each مبین فرد فرد اشخاص یا اشیا است در صورتی که Every بر عکس Each برای بیشتر از دو واحد به کار رفته، اشیا و اشخاص را مانند یک دسته یا گروه واحد در نظر می‌گیرد، مثل :

I asked each man in turn.

من از هر فردی به نوبت سوال کردم.

 Every man for himself.

هر کس برای خود.

Each در نقش ضمیر هم به کار برده می شود ولی Every فقط مانند یک صفت استعمال میشود.

Every و Each با فعل مفرد به کار می‌روند.

Every man was in his place.

 هر کسی در جای خود بود.

 عبارات ثابتی که همیشه با Every  همراه هستند و با Every  ساخته می شوند :

Every other day

یک روز در میان

Every three day

سه روز یکبار

Every now and then

هر چند وقت یکبار

Every bit

دو معنی دارد:

1-تمام،همه

He ate up every bit of it.

همه آن روز خورد.

2-کاملاً

This is every bit as good as that.

 این کاملاً به خوبی آن است.

 

آيا شما هم سوالی داريد؟

سوالات زبان انگليسی خود را در بخش نظرات اين مطلب مطرح کنيد و تا آخر هفته جواب آن را دريافت کنيد.

 

لطفا با کلیک روی زیر ما را در گوگل محبوب کنید.

تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *