خانه / آموزش زبان انگلیسی / آموزش لغات / شخصیت / توصیف ویژگی های آزاردهنده

توصیف ویژگی های آزاردهنده

لغات انگلیسی توصیف ویژگی های آزاردهنده

1

annoying

annoying

آزاردهنده (اعصاب خردکن)

blabber

blabber

به طرز احمقانه‌ای صحبت کردن (چرت و پرت گفتن، حرف مفت زدن)

cheek

cheek

پررویی (رو داشتن، آدم پررو)

cheeky

cheeky

گستاخ (بی‌ادب، پررو)
2

diabolical

diabolical

وحشتناک (بسیار بد، آزاردهنده)

exasperating

exasperating

به شدت آزاردهنده (اعصاب‌خردکن)

goad

goad

تحریک کردن (برانگیختن، آزار دادن)

gripe

gripe

شکایت کردن (گله کردن، نالیدن، غر زدن)
3

grouse

grouse

شکایت کردن (نق زدن، گله کردن)

do one's head in

do one's head in

کسی را آزردن (کسی را سردرگم کردن، کسی را ناراحت کردن)

importunate

importunate

مصرانه (مصر، مکرر)

importune

importune

مصرانه خواستن (پافشاری کردن، التماس کردن)
4

infernal

infernal

آزاردهنده (لعنتی)

insufferable

insufferable

غیر قابل تحمل (تحمل‌ناپذیر، آزاردهنده)

interfering

interfering

مداخله‌گر (آدم) (فضول، مزاحم)

irksome

irksome

آزاردهنده (رنج‌آور)
5

be the limit

be the limit

به طور غیر قابل تحملی آزاردهنده بودن( به شدت آزاردهنده بودن)

loud

loud

پر سر و صدا

loudmouth

loudmouth

آدم وراج (آدم حراف و پر سر و صدا)

menace

menace

آدم یا چیز مزاحم (آدم یا چیز دردسرساز)
6

mischief

mischief

شیطنت (بازیگوشی)

mischievous

mischievous

بازیگوش (شرور، شیطان)

moan

moan

شکوه کردن (گله کردن، شکایت کردن)

nuisance

nuisance

مزاحم (دردسر، مزاحمت)
7

pain

pain

آدم یا چیز آزاردهنده (مایه رنج و دردسر، (آدم یا چیز) اعصاب‌خردکن)

pestilential

pestilential

به شدت آزاردهنده (رنج‌آور)

pig-headed

pig-headed

کله‌شق (لجباز، خیره‌سر)

trying

trying

آزاردهنده (رنج‌آور)
8

unbearable

unbearable

غیر قابل تحمل (تحمل‌ناپذیر)

whine

whine

نق نق کردن (آه و ناله کردن)

whinge

whinge

آه و ناله کردن (شکوه و زاری کردن)

همچنین ببینید

احمق

لغات انگلیسی احمق 1 airhead airhead آدم احمق (آدم کودن) asinine asinine احمقانه (ابله) birdbrain …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button