دسته بندی ها
بزن بریم

توصیف ظاهر بدن

لغات انگلیسی توصیف ظاهر بدن

1

Obese

Obese

چاق (فربه)

Roly-poly

Roly-poly

چاق و چله (تپل)

Rotund

Rotund

گرد (خپل)

Bony

Bony

استخوانی (بسیار لاغر)
2

Slender

Slender

باریک (اندام) (لاغر)

Beefy

Beefy

گوشتالو (هیکلی)

Endomorph

Endomorph

درون دیس (چاق مادرزاد)

Lanky

Lanky

دیلاق (دراز و بدقواره)
3

Underweight

Underweight

لاغر (دارای کمبود وزن)

Stout

Stout

قوی هیکل (تنومند)

Thin

Thin

لاغر (نازک، باریک)

Rangy

Rangy

کشیده (اندام) (دراز)
4

Dwarf

Dwarf

کوتوله

Corpulent

Corpulent

فربه

Heavy

Heavy

سنگین وزن (چاق)

Short

Short

قد کوتاه
5

Gangling

Gangling

دیلاق (دراز و بدقواره)

Squat

Squat

کوتاه قد (کلفت، چاق)

Porky

Porky

چاق (تپل)

Skinny

Skinny

لاغر
6

Stocky

Stocky

چاشانه (هیکلی)

Cadaverous

Cadaverous

رنگ پریده و نزار (شبیه مرده ها)

Beer belly

Beer belly

شکم گنده [به خاطر خوردن آبجوی زیاد]

Midget

Midget

کوتوله
7

Lean

Lean

خوش فرم (لاغر)

Gaunt

Gaunt

نحیف (نزار)

Portly

Portly

هیکلی

Slight

Slight

ریزه (ریز)
8

Mesomorph

Mesomorph

میان گونه (ستبرتن، هیکل معمولی)

Bingo wings

Bingo wings

چربی دور بازو

Overweight

Overweight

چاق (دارای اضافه وزن)

Lissom

Lissom

ظریف (لاغر)
9

Tubby

Tubby

خپل (چاق)

Brawny

Brawny

عظله ای

Sinewy

Sinewy

عظله ای ((هیکل) پر))

Pot-bellied

Pot-bellied

شکم گنده
10

Beanpole

Beanpole

ترکه ای

scrawny

scrawny

پوست و استخوان (استخوانی، لاغر مردنی)

podgy

podgy

خپل (چاق)

petite

petite

ظریف (باریک‌اندام)
11

fat

fat

چاق

love handles

love handles

چربی اضافی دور کمر

chubby

chubby

خپل (تپل، چاقالو)

stringy

stringy

لاغر مردنی (ظریف، نازک)
12

giant

giant

بسیار بزرگ (غول‌پیکر، درشت هیکل)

tall

tall

بلند قد (قد بلند)

plump

plump

فربه (گوشتالو، تپل)

ectomorph

ectomorph

برون دیس (لاغر مادرزاد)
13

emaciated

emaciated

لاغر (نحیف)

spare tire

spare tire

شکم گنده

stubby

stubby

کوتاه و زمخت (کوتاه و چاق)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *