دسته بندی ها
بزن بریم

عناصر نمایش

لغات انگلیسی عناصر نمایش

1

climax

climax

اوج (بزنگاه، نقطه عطف)

dramatis personae

dramatis personae

بازیگران نمایشنامه (فهرست بازیگران نمایش)

denouement

denouement

پایان نمایش (صحنه آخر، نتیجه)

drama

drama

نمایش(نامه) (هنر نگارش و به صحنه آوری و بازی در نمایش نامه)
2

monologue

monologue

تک‌گویی (مونولوگ)

routine

routine

کار همیشگی (روال همیشگی، روتین)

subplot

subplot

پیرنگ فرعی (داستان فرعی)

prologue

prologue

دیباچه (مقدمه، پیش گفتار)
3

interlude

interlude

میان پرده

role

role

نقش (وظیفه)

story

story

داستان

dramatic irony

dramatic irony

آیرونی دراماتیک
4

score

score

موسیقی متن

part

part

نقش

setting

setting

زمان و مکان داستان (صحنه (داستان)، مکان)

aside

aside

دیالوگ مستقیم هنرپیشه تئاتر با حضار
5

interval

interval

وقفه (فاصله، آنتراکت)

narrator

narrator

راوی (گوینده داستان)

villain

villain

آدم شرور (شخصیت منفی [درفیلم و کتاب]، ضد قهرمان)

production number

production number

اجرای دسته جمعی در تئاتر موزیکال
6

scene

scene

منظره (صحنه، سکانس)

storyline

storyline

پیرنگ (خط داستانی)

heroine

heroine

قهرمان زن (نقش اصلی زن، زن محبوب)

intermission

intermission

میان پرده (نمایش و ...)
7

line

line

دیالوگ

speech

speech

سخنرانی (نطق، خطابه)

allegory

allegory

تمثیل

dialogue

dialogue

دیالوگ مکالمه
8

soliloquy

soliloquy

حدیث نفس (خودگویی، تک گویی)

character

character

شخصیت (کاراکتر (در فیلم، آثار ادبی و تاریخی و ...))

exit

exit

خارج شدن

act

act

اجرا (پرده)
9

chorus

chorus

گروه کر (گروه هم‌ سرایان)

plot

plot

پیرنگ (خط داستانی)

hero

hero

قهرمان (فرد محبوب)

epilogue

epilogue

مؤخره (سخن آخر، ختم مقاله)
10

entr’acte

entr’acte

میان پرده (آنتراکت)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *