دسته بندی ها
بزن بریم

غواصی

لغات انگلیسی غواصی

1

aqualung

aqualung

دستگاه اکسیژن (در غواصی)

the bends

the bends

درد یا تنگی نفس ناشی از کاهش ناگهانی فشار (غواصی)

decompression

decompression

برداشت فشار (کاهش فشار هوا)

deep-sea

deep-sea

مربوط به دریای عمیق (مربوط به اعماق دریا)
2

dive

dive

شیرجه زدن (شیرجه رفتن)

dive

dive

شیرجه

diving

diving

غواصی

drysuit

drysuit

لباس غواصی
3

flipper

flipper

باله شنا (کفش شنا، فین)

frogman

frogman

غواص

goggles

goggles

عینک (ایمنی)

mask

mask

ماسک
4

plunge

plunge

شیرجه (داخل آب) (پرش)

scuba-diving

scuba-diving

غواصی اسکوبا

snorkel

snorkel

لوله تنفسی (لوله مخصوص تنفس در زیر آب)

snorkelling

snorkelling

غواصی با لوله تنفسی
5

tank

tank

باک (مخزن)

weight belt

weight belt

کمربند وزنه‌دار (مخصوص غواصی)

wetsuit

wetsuit

لباس غواصی
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.