دسته بندی ها
بزن بریم

پستانداران اهلی

لغات انگلیسی پستانداران اهلی

1

Yorkshire terrier

Yorkshire terrier

یورکشایر تریر (نژاد سگ)

Sniffer dog

Sniffer dog

سگ پلیس موادیاب

Camel

Camel

شتر

Palomino

Palomino

اسب کرم یا طلایی رنگ
2

Horse

Horse

اسب

Setter

Setter

ستر (نوعی سگ شکاری)

Hog

Hog

گراز (خوک)

Siamese cat

Siamese cat

گربه سیامی
3

Mongrel

Mongrel

سگ خیابانی (سگ غیر اصیل (بدون نژاد))

Yak

Yak

غژگاو (نوعی گاو مو بلند)

Retriever

Retriever

سگ بازیاب (در شکار)

Afghan hound

Afghan hound

سگ تازی افغان
4

Basset hound

Basset hound

باست هوند (سگ پاکوتاه)

Piglet

Piglet

بچه خوک

Blackface

Blackface

صورت سیاه (حیوان)

Bird dog

Bird dog

سگ شکاری
5

Packhorse

Packhorse

اسب بارکش

Feline

Feline

گربه

Scottish terrier

Scottish terrier

تریر اسکاتلندی (نژاد سگ)

Hound dog

Hound dog

سگ تازی
6

Wolfhound

Wolfhound

سگ تازی

Cow

Cow

گاو

Ewe

Ewe

میش (گوسفند ماده)

Shorthorn

Shorthorn

شورت هورن (نژاد گاو)
7

Lamb

Lamb

بره

Guinea pig

Guinea pig

خوکچه هندی

Alpaca

Alpaca

آلپاکا

Schnauzer

Schnauzer

اشناوزر (نژآد سگ آلمانی)
8

Gerbil

Gerbil

جربیل (نوعی موش)

Beagle

Beagle

بیگل (نژاد سگ)

Pug

Pug

سگ پاگ (نژآد سگ چینی)

Old English sheepdog

Old English sheepdog

سگ گله انگلیسی
9

Bitch

Bitch

سگ ماده

Dog

Dog

سگ

Tomcat

Tomcat

گربه نر خانگی

Hamster

Hamster

همستر
10

Whippet

Whippet

ویپت (نژآد سگ)

Sheep

Sheep

گوسفند

Goat

Goat

بز

Sheepdog

Sheepdog

سگ گله (سگ نگهبان)
11

Nanny goat

Nanny goat

بز ماده

Pig

Pig

خوک (گوشت خوک)

Shorthair

Shorthair

گربه موکوتاه

Tabby

Tabby

گربه پلنگی (نژاد گربه) (گربه ببری (راه راه))
12

Donkey

Donkey

الاغ (خر)

Bloodhound

Bloodhound

سگ بلادهوند

Police dog

Police dog

سگ پلیس

Mule

Mule

قاطر
13

Alsatian

Alsatian

ژرمن شپرد (سگ چوپان آلمانی)

Angora

Angora

نژاد آنگورا

Husky

Husky

سگ قطبی (هاسکی (سگ))

Mutt

Mutt

سگ خیابانی (سگ غیر اصیل(بدون نژاد))
14

Tracker dog

Tracker dog

سگ ردیاب

Terrier

Terrier

سگ تریر

Llama

Llama

لاما

Pointer

Pointer

پوینتر (نژاد سگ)
15

Spaniel

Spaniel

اسپانیل (نژاد سگ)

Kitten

Kitten

بچه گربه

Canine

Canine

سگ (سان)

Roan

Roan

قرمز (رنگ برخی نژادهای اسب و گاو) (قهوه ای مایل به قرمز)
16

German shepherd

German shepherd

ژرمن شپرد (سگ چوپان آلمانی)

Ox

Ox

گاو نر

Zebu

Zebu

گاو کوهان دار

Tosa

Tosa

توسا (نژاد سگ)
17

Sow

Sow

خوک ماده

Border collie

Border collie

سگ بردر کولی

Calf

Calf

گوساله

Rabbit

Rabbit

خرگوش
18

Shetland pony

Shetland pony

اسبچه شتلند (نژاد اسب)

Billy goat

Billy goat

بز نر

Mustang

Mustang

اسب وحشی آمریکایی

Stallion

Stallion

اسب نر بالغ
19

Pekinese

Pekinese

پیکینز (نژاد سگ)

Cat

Cat

گربه

Ram

Ram

گوسفند نر

Poodle

Poodle

(سگ) پودل
20

Bitzer

Bitzer

سگ نژاد ترکیبی (سگ چند رگه)

Borzoi

Borzoi

برزوی (نژاد سگ)

Boxer

Boxer

باکسر (نوعی سگ نگهبان)

Brood mare

Brood mare

مادیان (اسب ماده)
21

Buck

Buck

(آهو، گوسفند، بز، خرگوش و ...) نر

Bulldog

Bulldog

سگ بولداگ

Bull mastiff

Bull mastiff

بول ماستیف (نژاد سگ)

Bullock

Bullock

گوساله عقیم شده
22

Bull terrier

Bull terrier

بول تریر (نژاد سگ)

Carthorse

Carthorse

اسب مزرعه (اسب کاری)

Chestnut

Chestnut

اسب بلوطی رنگ

Chihuahua

Chihuahua

چی واوا (نژاد سگ)
23

Chinchilla

Chinchilla

چینچیلا (نوعی جونده کوچک)

Cocker

Cocker

کوکر اسپانیل انگلیسی (نژاد سگ)

Collie

Collie

نژاد سگ کالی

Corgi

Corgi

کورگی (نژاد سگ)
24

Cur

Cur

سگ بدون نژاد (سگ ولگرد)

Dachshund

Dachshund

نژاد داکسهوند (نژاد سگ سوسیسی)

Dalmatian

Dalmatian

دالماسین (نژاد سگ) (نژاد سفید با خال های سیاه)

Deerhound

Deerhound

سگ شکاری دیرهاند
25

Doe

Doe

ماده بالغ (حیواناتی نظیر بز، گوزن، خرگوش و ...)

Dogie

Dogie

گوساله بدون مادر

Dromedary

Dromedary

شتر یک کوهانه (شتر عربی)

Elkhound

Elkhound

الکهوند (نژاد سگ)
26

Foxhound

Foxhound

سگ شکاری (سگ مخصوص شکار روباه)

Fox terrier

Fox terrier

فاکس تریر (نژاد سگ)

Gelding

Gelding

اسب اخته شده

Golden retriever

Golden retriever

گلدن رتریور (نژاد سگ)
27

Great dane

Great dane

نژاد سگ گریت دین

Greyhound

Greyhound

گری هوند (نژاد سگ شکاری)

Guard dog

Guard dog

سگ نگهبان

Guernsey

Guernsey

نژاد گاو شیرده گرنزی
28

Guide dog

Guide dog

سگ راهنما (برای نابینایان)

Gun dog

Gun dog

سگ شکاری (به ویژه شکار پرنده)

Hearing dog

Hearing dog

سگ راهنمای ناشنوایان

Heifer

Heifer

گوساله ماده (گاو ماده ای که هنوز گوساله نزاییده است)
29

Highland cattle

Highland cattle

گاو هایلند (نژاد گاو گوشتی)

Holstein

Holstein

گاو هلشتاین (نژاد گاو شیری)

Hunter

Hunter

سگ/ اسب شکاری (مخصوص شکار)

Jersey

Jersey

گاو جرزی (نژاد گاو شیری)
30

Kid

Kid

بزغاله (چرم بزغاله)

Labrador

Labrador

نژاد سگ لابرادور

Lapdog

Lapdog

سگ بغلی (سگ خانگی کوچک)

Longhair

Longhair

موبلند (نژاد گاو)
31

Lurcher

Lurcher

نوعی سگ دورگه انگلیسی

Manx cat

Manx cat

منکس (نژاد گربه)

Marmalade cat

Marmalade cat

گربه راه راه حنایی

Moggie

Moggie

گربه
32

Mouser

Mouser

گربه موش گیر
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *