دسته بندی ها
بزن بریم

افراد در رانندگی

لغات انگلیسی افراد در رانندگی

1

back-seat driver

back-seat driver

مسافر مداخله‌گر ([مسافری که در رابطه با نحوه رانندگی راننده نظر و پند می‌دهد])

biker

biker

موتورسوار

boy racer

boy racer

راننده سربه‌هوا و شیفته سرعت (به ویژه مرد جوان) (راننده خودروی مسابقه‌ای)

cabby

cabby

راننده تاکسی
2

chauffeur

chauffeur

شوفر (راننده شخصی)

conductor

conductor

مسئول بلیط (قطار و اتوبوس) (بلیطچی، بازرس بلیط)

courier

courier

پیک (قاصد)

designated driver

designated driver

راننده برگزیده (راننده هشیار)
3

drink-driver

drink-driver

راننده مست ([فردی که هنگام مستی رانندگی می‌کند])

driver

driver

راننده

haulier

haulier

شرکت حمل‌ونقل (مسئول حمل‌ونقل)

Hell’s Angel

Hell’s Angel

عضو گروه فرشتگان مرگ (گروه موتورسوار)
4

hitchhike

hitchhike

رایگان‌سواری کردن (مفتی رفتن، مفتی سفر کردن)

hoon

hoon

آدم لات (به ویژه راننده) (آدم شرور)

instructor

instructor

مربی (مدرس دانشگاه)

learner

learner

دانش‌آموز (شاگرد، -آموز)
5

mechanic

mechanic

مکانیک

motorcyclist

motorcyclist

موتورسوار

motorist

motorist

راننده (اتومبیل)

outrider

outrider

محافظ (سوار بر اسب یا موتور) (مشایع)
6

passenger

passenger

مسافر

racer

racer

مسابقه‌دهنده

rider

rider

سوارکار (اسب)

road hog

road hog

راننده از خود راضی
7

squeegee merchant

squeegee merchant

فرد شیشه‌پاک‌کن (شیشه‌پاک‌کن سر چهارراه)

teamster

teamster

راننده کامیون

trucker

trucker

راننده کامیون

valet

valet

متصدی پارک خودرو (متصدی (پارکینگ))
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.