دسته بندی ها
بزن بریم

مشکلات و حوادث رانندگی

لغات انگلیسی مشکلات و حوادث رانندگی

1

accident

accident

تصادف (سانحه)

backfire

backfire

صدا دادن موتور ماشین به خاطر انفجار درون لوله اگزوز

beep

beep

بوق (صدای بیپ)

beep

beep

بوق زدن ((بوق را) به صدا درآوردن)
2

black ice

black ice

یخ شفاف (روی جاده) (یخ سیاه)

blind

blind

کور (پیچ و ...) (غیر قابل رویت)

blind spot

blind spot

نقطه کور (وسایل نقلیه) ([بخشی از جاده که از آینه‌ها قابل رویت نیست])

block

block

مسدود کردن (مانع شدن)
3

block in

block in

راه اتومبیل دیگری را مسدود کردن (اتومبیل خود را جلوی اتومبیل دیگری پارک کردن)

blowout

blowout

لاستیک پنچر (پنچری)

bottleneck

bottleneck

تنگراه (راه یا تقاطع خیلی باریک)

break down

break down

خراب شدن (از کار افتادن)
4

breakdown lane

breakdown lane

شانه راه (باند اضطراری (جاده))

breath test

breath test

سنجش تنفس (تست تشخیص مصرف الکل)

bump

bump

تصادف جزیی (برخورد جزیی)

bypass

bypass

جایی را دور زدن (از اطراف جایی عبور کردن، از کنار چیزی گذشتن)
5

carjacking

carjacking

ماشین‌دزدی (در حالی که راننده داخل آن حضور دارد)

car pool

car pool

هم‌سفری (استفاده چند نفر از یک خودرو به صورت همزمان)

claim a life

claim a life

جان کسی را گرفتن (موجب مرگ کسی شدن)

closure

closure

(عمل) بستن (بسته شدن، تعطیلی، انسداد)
6

collide

collide

تصادف کردن (به هم برخورد کردن)

collision

collision

تصادف (برخورد)

commute

commute

رفت و آمد کردن (مکرر یا روزانه) ((مسیری را) طی کردن)

concertina

concertina

مانند آکاردئون تا شدن (ناشی از تصادف)
7

contraflow

contraflow

دوطرفه شدن جاده یک طرفه (هنگام تعمیر جاده)

crash

crash

تصادف

cordon off

cordon off

(جاده و ...) با کمربند حفاظتی مسدود کردن (محاصره کردن)

crash-test

crash-test

آزمایش تصادف انجام دادن (ایمنی خودرو را از طریق تصادف آزمایشی سنجیدن)
8

crumple zone

crumple zone

بخش انعطاف‌پذیر اتومبیل (اتومبیل) (ضربه‌گیر، [بخشی از اتومبیل که به راحتی مچاله می‌شود])

detour

detour

جاده فرعی (مسیر انحرافی)

ding

ding

فرورفتگی جزیی (روی بدنه اتومبیل) (غرشدگی)

diversion

diversion

راه جایگزین (هنگام بسته بودن راه اصلی)
9

double-park

double-park

پارک دوبل کردن (موازی با یک اتومبیل پارک کردن)

drink-driver

drink-driver

راننده مست ([فردی که هنگام مستی رانندگی می‌کند])

drink-driving

drink-driving

رانندگی در مستی (مست‌رانی، رانندگی در حالت مستی)

drive time

drive time

ساعت رانندگی ([زمانی از روز که بیشتر افرادی در حال رانندگی هستند])
10

driving under the influence

driving under the influence

رانندگی در حالت غیرعادی

driving while intoxicated

driving while intoxicated

رانندگی در حالت مستی

fender bender

fender bender

تصادف جزیی (اتومبیل)

filter

filter

گردش به چپ یا راست کردن (در تقاطع به علت ترافیک بودن مسیر مستقیم)
11

gridlock

gridlock

راه‌بندان (ترافیک سنگین)

head-on

head-on

شاخ به شاخ (تصادف)

hit-and-run

hit-and-run

بزن و در رو (تصادف جاده‌ای)

honk

honk

بوق زدن (اتومبیل)
12

honk

honk

بوق (اتومبیل و ...)

horn

horn

بوق

hot-wire

hot-wire

بوسیله سیم‌های زیر فرمان (اتومبیل و ...) روشن کردن (بدون کلید روشن کردن)

insure

insure

بیمه کردن
13

jack

jack

جک (اتومبیل و ...) (بالابر)

jackknife

jackknife

به شکل هفت درآمدن (وسیله نقلیه دوکابینه) (خم شدن)

jack up

jack up

جک زدن (اتومبیل) (با جک بالا بردن)

jam

jam

راه‌بندان
14

joyriding

joyriding

سواری با اتومبیل دزدی

jumper cable

jumper cable

(یکی از دو) کابل اتصال باطری به باطری (اتومبیل) (کابل اتصال باطری)

jump lead

jump lead

(یکی از دو) کابل اتصال باطری به باطری (اتومبیل) (کابل اتصال باطری)

jump-start

jump-start

باطری به باطری کردن (اتومبیل) (با هل روشن کردن)
15

misfire

misfire

درست کار نکردن (موتور اتومبیل و ...) (ریپ زدن)

nose to tail

nose to tail

پشت به پشت (اتومبیل‌ها در ترافیک سنگین) (سپر به سپر)

obstruct

obstruct

مانع شدن (مسدود کردن، (راه چیزی را) بند آوردن)

obstruction

obstruction

مانع (راه‌بند، سد)
16

off-street

off-street

خارج از خیابان عمومی (پارکینگ)

on-street

on-street

در خیابان (کنار خیابان)

pile-up

pile-up

تصادف زنجیره‌ای

plough into

plough into

محکم (به چیزی) کوبیدن (محکم زدن)
17

pull over

pull over

کنار زدن (اتومبیل) (توقف کردن)

push-start

push-start

با هل روشن کردن (اتومبیل)

queue

queue

صف

rat run

rat run

خیابان فرعی و تنگ (مورد استفاده هنگام ترافیک) (راه فرار از ترافیک)
18

rear-end

rear-end

از پشت (به اتومبیل و ...) زدن

roadblock

roadblock

راه‌بند (مانع)

roadkill

roadkill

کشتن حیوان (در خیابان) با اتومبیل

road rage

road rage

خشم جاده‌ای (خشونت جاده‌ای)
19

roadworks

roadworks

تعمیرات جاده‌ای

rollover

rollover

واژگونی (اتومبیل)

RTA

RTA

تصادف رانندگی (تصادف جاده‌ای، حادثه ترافیکی)

run over

run over

زیر گرفتن
20

rush hour

rush hour

ساعت شلوغی

shed

shed

انداختن (ریختن)

shunt

shunt

تصادف از پشت

skid

skid

سر خوردن (به خاطر محکم ترمز گرفتن) (لیز خوردن، لغزیدن)
21

skid

skid

لغزش

slam

slam

کوبیدن (محکم به هم خوردن)

slam into

slam into

محکم به چیزی کوبیدن (محکم با چیزی برخورد کردن)

slam against

slam against

محکم به چیزی کوبیدن (محکم با چیزی برخورد کردن)
22

smash

smash

محکم کوبیدن

smash-up

smash-up

تصادف سنگین (تصادف پرخسارت، تصادف شدید)

snarl-up

snarl-up

راهبندان

skid

skid

سر خوردن (به خاطر محکم ترمز گرفتن) (لیز خوردن، لغزیدن)
23

speeding

speeding

سرعت غیرمجاز (رانندگی پرسرعت)

stall

stall

ناگهان متوقف شدن (ناگهان خاموش شدن (موتور))

tail

tail

دمرانی کردن (با فاصله کمی از اتومبیل جلویی رانندگی کردن)

tail back

tail back

ادامه داشتن (ترافیک) (طول داشتن (ترافیک))
24

tailback

tailback

راه‌بندان

toot

toot

بوق

toot

toot

(بوق، شیپور و ...) زدن

total

total

داغان کردن (کاملا نابود کردن)
25

tow truck

tow truck

یدک‌کش (کامیون جرثقیل دار)

traffic

traffic

ترافیک (آمدوشد، عبور و مرور)

traffic jam

traffic jam

راه‌بندان

travel-sick

travel-sick

دچار حالت تهوع (در اثر سفر با وسایل نقلیه)
26

warning triangle

warning triangle

مثلث خطر (مثلث هشداردهنده)

whiplash injury

whiplash injury

آسیب شلاقی گردن

wreck

wreck

لاشه (هواپیما، کشتی و ...) (تکه پاره)

wreckage

wreckage

لاشه (هواپیما و ...) (آهن پاره)
27

write-off

write-off

داغان (ماشین تصادفی) (آهن‌پاره)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.