دسته بندی ها
بزن بریم

در رستوران غذا خوردن

لغات انگلیسی در رستوران غذا خوردن

1

serve

serve

سرو کردن (غذا دادن)

portion

portion

پرس (خوراک)

takeout

takeout

غذای بیرون‎ بر

pudding

pudding

پودینگ ([خوراکی شیرین برای دسر])
2

dine out

dine out

بیرون غذا خوردن (در رستوران غذا خوردن)

server

server

خدمتکار

booth

booth

نیمکت (در رستوران)

cuisine

cuisine

آشپزی
3

doggy bag

doggy bag

ظرف یکبار مصرف

receipt

receipt

رسید

check

check

صورتحساب

tariff

tariff

تعرفه
4

entrée

entrée

غذای اصلی

complain

complain

شکایت کردن (اعتراض کردن)

tip

tip

انعام

recommend

recommend

پیشنهاد کردن (توصیه کردن)
5

servery

servery

پیشخوان رستوران ([محل دریافت غذا در رستوران])

à la carte

à la carte

منوی قیمت جدا (منوی قیمت جداگانه، آلاکارت)

go

go

بردن [غذا]

reservation

reservation

رزرو
6

gratuity

gratuity

انعام (حق الزحمه، پاداش)

specialty

specialty

غذای محلی (غذای مخصوص)

hors d’oeuvre

hors d’oeuvre

پیش‌ غذا

tip

tip

انعام دادن
7

starter

starter

پیش غذا (اشتها آور)

side order

side order

سفارش مخلفات

aperitif

aperitif

نوشیدنی پیش از غذا [اشتها آور]

reserve

reserve

رزرو کردن
8

lunch

lunch

ناهار (نهار)

appetizer

appetizer

پیش‌غذا (اشتهاآور)

waiter

waiter

پیشخدمت (آقا) (گارسون)

corkage

corkage

انعام بطری (هزینه باز کردن بطری)
9

menu

menu

منو (فهرست غذا)

bill

bill

صورتحساب (قبض)

table d’hôte

table d’hôte

(منو) قیمت ثابت (یکدست قیمت)

order

order

سفارش
10

course

course

بخش (وعده غذا)

tab

tab

صورت حساب

order

order

سفارش دادن

self-service

self-service

سلف سرویس (بوفه)
11

book

book

رزرو کردن

dessert

dessert

دسر

table

table

میز

dinner

dinner

شام
12

special

special

غذای مخصوص سرآشپز (غذای تخفیف خورده)

bill of fare

bill of fare

لیست غذاها و قیمت‌ها (منو)

patronage

patronage

مشتری (خریدار)

patronize

patronize

مشتری دائم جایی بودن
13

service charge

service charge

سرویس (هزینه خدمات، کارمزد، انعام)

shout

shout

کسی را مهمان کردن (به غذا یا نوشیدنی)

speciality

speciality

غذای مخصوص

takeaway

takeaway

رستوران بیرون بر (غذای بیرون بر)
14

wait

wait

پیش خدمت بودن

wine list

wine list

منوی نوشیدنی الکلی (رستوران)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *