دسته بندی ها
بزن بریم

انتخابات

لغات انگلیسی انتخابات

1

absentee ballot

absentee ballot

رأی‌گیری غیابی (برگه رای غیابی)

ballot

ballot

برگه رای

ballot box

ballot box

صندوق رای

by-election

by-election

انتخابات میان‌دوره‌ای
2

campaign

campaign

کمپین (پویش، مبارزه)

candidacy

candidacy

کاندیداتوری (نامزدی)

contest

contest

رقابت

deselect

deselect

عدم گزینش (لغو انتخاب کردن)
3

election

election

انتخابات

electioneering

electioneering

مبارزه انتخاباتی (فعالیت انتخاباتی)

elective

elective

انتخاباتی

elector

elector

رای‌دهنده
4

electoral college

electoral college

مجمع گزینندگان (آمریکا) (انجمن گزینشگران)

enfranchise

enfranchise

حق رای دادن (به)

exit poll

exit poll

رأی‌پرسی (برخه‌پرسی انتخاباتی)

floating voter

floating voter

رأی‌دهنده سرگردان (بدون وابستگی حزبی)
5

general election

general election

انتخابات سراسری

hustings

hustings

خطابه انتخاباتی (مبارزات یا فعالیت‌های انتخابات، سخنرانی کاندیدها برای رای جمع کردن)

landslide

landslide

با اختلاف بسیار زیاد

majority

majority

اکثریت
6

mandate

mandate

حکم (دستور، امر)

manifesto

manifesto

بیانیه (مانیفست)

national convention

national convention

کنوانسیون ملی

nomination

nomination

نامزدی (در انتخابات و برای دریافت جایزه) (کاندیدا شدن (در انتخابات))
7

off year

off year

سال بدون انتخابات (ریاست‌جمهوری)

overall majority

overall majority

اکثریت کل

parliament

parliament

مجلس (پارلمان)

poll

poll

نظرسنجی (رای گیری)
8

polling day

polling day

روز انتخابات

polling station

polling station

ستاد انتخابات (محل رای‌گیری)

postal vote

postal vote

انتخابات پستی (رای‌گیری پستی)

primary election

primary election

انتخابات مقدماتی
9

proportional representation

proportional representation

نمایندگی تناسبی

play the race card

play the race card

توجهات را به نژاد (کسی) یا نژادپرستی جلب کردن

run

run

کاندیدا بودن (در رقابت انتخاباتی شرکت کردن)

running mate

running mate

شریک انتخاباتی
10

safe seat

safe seat

کرسی مطمئن (در انتخابات) (برد قطعی)

stand

stand

کاندیدا شدن (نامزد شدن)

straw poll

straw poll

رای‌گیری غیررسمی و آزمایشی (قبل از انتخابات) (نظرسنجی قبل از انتخابات)

swing state

swing state

ایالت چرخشی (ایالت خاکستری)
11

swing vote

swing vote

رأی سرگردان (رای نامطمئن تا روز انتخابات)

swing voter

swing voter

رأی‌دهنده سرگردان (بدون وابستگی حزبی)

ticket

ticket

لیست انتخاباتی (از نامزدهای یک حزب)

turnout

turnout

حضور (تعداد شرکت‌کنندگان، تعداد حضار)
12

unelected

unelected

بازنده انتخاباتی

vote

vote

رای دادن

voter

voter

رای‎دهنده

voting

voting

رای‌گیری (انتخابات)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *