دسته بندی ها
بزن بریم

الکترونیک

لغات انگلیسی الکترونیک

1

AC

AC

جریان متناوب

ammeter

ammeter

آمپرسنج

amp

amp

آمپر (فیزیک) ([مقیاس الکتریسیته (برق)])

amperage

amperage

آمپر (واحد جریان الکتریکی)
2

blow

blow

پریدن (فیوز)

capacitor

capacitor

خازن (انباره)

circuit

circuit

مدار

circuit board

circuit board

برد مدار (صفحه مدار الکتریکی)
3

condenser

condenser

چگالنده (کندانسور (انتقال حرارت))

conduct

conduct

رسانا بودن (فیزیک و شیمی) (از خود عبور دادن (برق و ...))

conductor

conductor

ماده رسانا

connect

connect

وصل کردن (وصل شدن)
4

current

current

جریان (برق، آب و هوا)

DC

DC

جریان مستقیم

diode

diode

دیود (قطعه الکترونیکی) (یکسوساز)

disconnect

disconnect

قطع کردن (تلفن و ...) ((از برق) کشیدن، جدا کردن)
5

earth

earth

سیم اتصال به زمین

earth

earth

متصل کردن (مدار الکتریکی) به زمین

electricity

electricity

برق (الکتریسیته)

electric shock

electric shock

شوک الکتریکی
6

electrode

electrode

قطب مغناطیسی (قطب الکتریکی، الکترود)

electronic

electronic

الکترونیکی

electronically

electronically

به صورت الکترونیکی

electronics

electronics

(علم) الکترونیک
7

fuse

fuse

فیوز (برق)

insulated

insulated

عایق (روکش‌دار)

insulator

insulator

عایق

microchip

microchip

ریز تراشه (کامپیوتر)
8

microelectronics

microelectronics

ریز الکترونیک

ohm

ohm

اهم (واحد اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی)

ohmmeter

ohmmeter

اهم‌سنج

oscillate

oscillate

پس و پیش رفتن (حرکت آونگی کردن، نوسان کردن (فیزیک))
9

oscillator

oscillator

نوسان‌ساز الکتریکی (اسیلاتور)

oscilloscope

oscilloscope

نوسان‌نما (اسیلوسکوپ)

photoelectric

photoelectric

خورشیدی (فتوالکتریک)

relay

relay

رله (نوعی کلید الکتریکی)
10

resistance

resistance

مقاومت

rewire

rewire

دوباره سیم‎کشی کردن

semiconductor

semiconductor

نیم‌رسانا (ماده یا عنصر) (نیمه رسانا)

shock

shock

شوک الکتریکی
11

silicon chip

silicon chip

تراشه سیلیکونی

solenoid

solenoid

سیم‌لوله (سیم‌پیچ استوانه‌ای)

switch

switch

کلید روشن و خاموش

transducer

transducer

مبدل (ترارسان)
12

transformer

transformer

ترانسفورمر (مبدل (جریان برق))

transistor

transistor

ترانزیستور

volt

volt

ولت (واحد اندازه گیری اختلاف پتانسیل الکتریکی)

voltage

voltage

ولتاژ
13

voltmeter

voltmeter

ولت‌سنج

watt

watt

وات (واحد اندازه‎گیری الکتریسته)

wattage

wattage

وات (واحد سنجش توان)

wire

wire

سیم (فلزی) (مفتول)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *