دسته بندی ها
بزن بریم

عناصر داستان

لغات انگلیسی عناصر داستان

1

description

description

توصیف (شرح)

narrator

narrator

راوی (گوینده داستان)

prose

prose

نثر (نوشتار)

motif

motif

بن مایه (درون مایه، موتیف)
2

characterization

characterization

شخصیت پردازی

tension

tension

تنش (درگیری)

first person

first person

اول شخص (داستان نویسی) (اول شخص (دستور زبان))

dialogue

dialogue

دیالوگ (مکالمه)
3

narration

narration

روایت (گویندگی، توصیف)

anti-hero

anti-hero

ضد قهرمان (ناقهرمان)

heroine

heroine

قهرمان زن (نقش اصلی زن، زن محبوب)

third person

third person

سوم شخص
4

end

end

پایان (آخر)

second person

second person

دوم شخص

beginning

beginning

شروع (ابتدا، آغاز)

backstory

backstory

پیشینه شخصیت‌های سینمایی و داستانی (پیشینه داستان)
5

character

character

شخصیت (کاراکتر (در فیلم، آثار ادبی و تاریخی و ...))

direct speech

direct speech

نقل قول مستقیم

theme

theme

درون مایه (موضوع)

conclusion

conclusion

نتیجه (نتیجه‌گیری، پایان)
6

subplot

subplot

پیرنگ فرعی (داستان فرعی)

setting

setting

زمان و مکان داستان (صحنه (داستان)، مکان)

passage

passage

متن

indirect speech

indirect speech

نقل قول غیر مستقیم
7

plot

plot

پیرنگ (خط داستانی)

storyline

storyline

پیرنگ (خط داستانی)

moral

moral

نکته اخلاقی (درس اخلاقی)

leitmotif

leitmotif

نقش‌‌مایه معرف (بن مایه، درون مایه)
8

scene

scene

منظره (صحنه، سکانس)

hero

hero

قهرمان (فرد محبوب)

antagonist

antagonist

ضد قهرمان (شخصیت مقابل قهرمان، هماورد)

twist

twist

پیچیدگی (پیچش داستانی)
9

message

message

معنی اصلی (مفهوم، پیام)

narrative

narrative

روایت (داستان)

ending

ending

پایان
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *