دسته بندی ها
بزن بریم

آموزش گرامر انگلیسی : پیشوند dis

dis گرامر زبان انگلیسی

در این قسمت از آموزش گرامر انگلیسی می خواهیم در مورد پیشوند dis صحبت کنیم. در زبان انگلیسی پیشوند جزئی از کلمه می باشد که در ابتدای کلمه قرار می گیرد و معنی آنرا تغییر می دهد ، یکی از این پیشوند ها در زبان انگلیسی dis می باشد که معنی (نه ، بر خلاف) میدهد و معمولا با افعال همراه می شود ، در ادامه پرکاربرد ترین لغات با پیشوند dis را بررسی می کنیم …

آموزش گرامر انگلیسی

آموزش گرامر انگلیسی

 dis prefix in english

 

disabuse /ˌdɪsəˈbjuːz/

از حقیقت آگاه ساختن

 disbelieve /ˌdɪsbɪˈliːv/

باور نکردن- باور نداشتن

 disclaim /dɪsˈkleɪm/

رد کردن و انکار کردن

 discolor /ˌdɪˈskələ/

تغییر رنگ دادن

 discompose = disturb

/ˌdɪskəmˈpəʊz/ = /dɪˈstɜːb/

برهم زدن و مضطرب ساختن

 discontinue /ˌdɪskənˈtɪnjuː/

ادامه ندادن

 discourage /dɪsˈkʌrɪdʒ/

دلسرد کردن

 discourtesy /dɪsˈkɜːtəsi/

بی ادبی و بی نزاکتی

 discredit /dɪsˈkredɪt/

بی اعتبار ساختن

 discrepancy /dɪˈskrepənsi/

اختلاف و تفاوت

 discriminate /dɪˈskrɪmɪneɪt/

تبعیض قائل شدن

 disengage /ˌdɪsɪnˈɡeɪdʒ/

از قید رها کردن

 disable /dɪsˈeɪbl̩/

ناتوان/ غیر فعال

 disconnect /ˌdɪskəˈnekt/

عدم اتصال/ قطع/ جدا کردن

 disappear /ˌdɪsəˈpɪə/

ناپديد شدن ،غايب شدن ،پيدا نبودن

 disagree /ˌdɪsəˈɡriː/

مخالف بودن

 discover /dɪˈskʌvə/

پرده از راز کشودن/ پی بردن

 disclose /dɪsˈkləʊz/

افشا کردن

 disloyal /dɪsˈloɪəl/

ناسپاس ،بى وفا

 displace /dɪsˈpleɪs/

جای چیزی را عوض کردن

 disgrace /dɪsˈɡreɪs/

فضاحت، بی آبرویی

 distrust /dɪsˈtrʌst/

بى اعتمادى ،بدگمانى ،سوءظن ،اعتماد نداشتن

 disappoint /ˌdɪsəˈpoɪnt/

نا امید کردن

 dishonest /dɪsˈɒnɪst/

نا درست/ دغل/متقلب

 disadvantage /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/

عیب/ ضرر

 disability /ˌdɪsəˈbɪlɪti/

نا توانی

 disapprove /ˌdɪsəˈpruːv/

تصویب نکردن

 discomfort /dɪsˈkʌmfət/

نا راحتي/ رنج/ زحمت

 dislike /dɪsˈlaɪk/

دوست نداشتن/ بیزار بودن

 disrespect /ˌdɪsrɪˈspekt/

بى احترامى ،بى حرمتى ،اهانت ،عدم رعایت

 

آيا شما هم سوالی داريد؟

زبان آموزان عزیز برای اطلاع از دوره ها و پکیج های آموزش زبان انگلیسی می توانید در بخش نظرات سوالات خود را مطرح کنید.

برای اطلاع از آموزش های سایت زبان رمزی به لینک زیر مراجعه کنید. 

فروشگاه زبان رمزی 

 

لطفا با کلیک روی زیر ما را در گوگل محبوب کنید.

تیم زبان رمزی وب‌سایت

یک نظر

  • ساناز جمالی گفت:

    چرا dissolve معنی متضاد نداره و همون معنی solve رو میده یا display?

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.