دسته بندی ها
بزن بریم

سرگرمی ها

لغات انگلیسی سرگرمی ها

1

birdwatcher

birdwatcher

پرنده‌نگر

amateur dramatics

amateur dramatics

تئاتر آماتور (تئاتر غیرحرفه‌ای)

abseil

abseil

آبسِیل (پایین آمدن از کوه با طناب)

camp

camp

اردو زدن (چادر زدن، کمپ زدن)
2

climb

climb

کوهنوردی (صعود)

climb

climb

بالا رفتن (صعود کردن)

climbing

climbing

کوهنوردی (صخره‌نوردی)

clubbing

clubbing

کلوپ‌روی (عمل رفتن به کلوپ)
3

compass

compass

قطب‌نما

dive

dive

غواصی کردن

explore

explore

بازدید کردن (سیاحت کردن، کاوش کردن)

fieldcraft

fieldcraft

فعالیت‌های بیرونی (پدافند غیرعامل)
4

footpath

footpath

پیاده‌رو

hiking

hiking

پیاده‌گردی ((پیاده‌روی طولانی در خارج از شهر))

hillwalking

hillwalking

تپه‌‌گردی

hobby

hobby

سرگرمی (تفریح)
5

invigorate

invigorate

نیرو دادن (سرزنده کردن)

landscape

landscape

چشم‌انداز منظره

mountain bike

mountain bike

دوچرخه کوهستان

national park

national park

پارک ملی
6

nature reserve

nature reserve

منطقه حفاظت‌شده

orienteering

orienteering

جهت‌یابی (ورزش)

paddle

paddle

در آب (دریا و ...) پا برهنه راه رفتن

peaceful

peaceful

آرام
7

picnic

picnic

پیک‌نیک (گردش)

ramble

ramble

پیاده‌روی کردن (قدم زدن، پیاده‌گردی کردن)

ramble

ramble

پیاده‌روی (طولانی) (پیاده‌گردی)

rambling

rambling

طبیعت‌گردی (پیاده‌گردی (خارج از شهر))
8

reserve

reserve

منطقه حفاظت‌شده

right of way

right of way

حق عبور از ملک دیگری

roam

roam

پرسه زدن (سیر کردن، ولگردی کردن)

shopping

shopping

خرید
9

snorkel

snorkel

لوله تنفسی (لوله مخصوص تنفس در زیر آب)

stile

stile

نردبان (پلکان (برای عبور از دیوار یا حصار))

surf

surf

موج‌سواری کردن

trail

trail

کوره‌راه
10

tranquil

tranquil

آرام (آسوده خاطر، آرامش بخش)

view

view

منظره

wade

wade

در آب راه رفتن (از آب گذشتن، از آب رد شدن)

walking

walking

پیاده‌روی
11

wander

wander

پرسه زدن (سرگردان بودن، گشت زدن، دوری زدن)

yoga

yoga

یوگا

rappel

rappel

راپل (پایین آمدن از کوه با طناب) (آبسِیل)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *