دسته بندی ها
بزن بریم

امتحانات و ارزشیابی

لغات انگلیسی آموزش و تحصیل

لغات انگلیسی امتحانات و ارزشیابی

1

grade

grade

نمره دادن

practical

practical

امتحان عملی

take

take

(امتحان) دادن

practice

practice

تمرین کردن
2

text

text

متن (کتاب)

entrant

entrant

داوطلب (آزمون)

memorize

memorize

حفظ کردن (به خاطر سپردن)

weighting

weighting

نمره (امتیاز، ارزش)
3

assess

assess

ارزیابی کردن (تعیین کردن، ارزشیابی کردن)

moderate

moderate

تصحیح دوم ورقه های امتحانی

reassess

reassess

دوباره ارزیابی کردن (ارزشیابی دوباره کردن)

score

score

نمره گرفتن
4

retake

retake

دوباره امتحان دادن

fail

fail

رد شدن (در امتحان) (افتادن)

score

score

نمره

candidate

candidate

داوطلب (آزمون) (متقاضی)
5

mock

mock

تقلیدی (وانمودی، تمرینی)

examinee

examinee

امتحان دهنده (داوطلب آزمون)

coursework

coursework

کار کلاسی (تکلیف کلاسی)

oral

oral

امتحان شفاهی
6

flunk

flunk

رد شدن (در امتحان) (افتادن)

resit

resit

دوباره امتحان دادن

diploma

diploma

دیپلم مدرک تحصیلی

pass

pass

(با موفقیت) گذراندن (قبول شدن، پاس کردن)
7

set

set

آماده کردن

result

result

نتیجه (نتایج (جمع))

K-12

K-12

نظام آموزشی (دوره های آموزشی (از مهدکودک تا پیش دانشگاهی))

review

review

مرور کردن (جمع بندی کردن)
8

grade

grade

نمره

answer

answer

پاسخ (جواب)

proctor

proctor

مراقب امتحانی بودن (ناظر بودن)

examination

examination

امتحان (آزمون)
9

review

review

مرور (بازبینی، بازنگری)

rubric

rubric

عنوان (سرفصل)

ace

ace

نمره عالی گرفتن (با موفقیت گذراندن)

exam

exam

آزمون (امتحان)
10

crib

crib

تقلب

assessor

assessor

ارزش یاب (ارزیاب)

SAT

SAT

آزمون اس ای تی (یکی از دو امتحان استاندارد برای ورود به دانشگاه در آمریکا)

cheat

cheat

تقلب کردن
11

assessment

assessment

ارزیابی (ارزشیابی)

written

written

کتبی (نوشتاری)

cheater

cheater

متقلب
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *