دسته بندی ها
بزن بریم

حیوانات مزرعه

لغات انگلیسی حیوانات مزرعه

1

billy goat

billy goat

بز نر

brood mare

brood mare

مادیان (اسب ماده)

bull

bull

گاو نر

calf

calf

گوساله
2

cattle

cattle

گاوها (اعم از نر و ماده) (دام)

chick

chick

جوجه

longhorn

longhorn

شاخ‌دراز (نژاد گاو)

chicken

chicken

مرغ (جوجه)
3

cock

cock

خروس

cockerel

cockerel

جوجه خروس

collie

collie

نژاد سگ کالی

colt

colt

اسب جوان نر
4

cow

cow

گاو

donkey

donkey

الاغ (خر)

filly

filly

مادیان جوان (ماده‌اسب جوان)

fleece

fleece

پشم (کرک)
5

flock

flock

گله (دسته)

gander

gander

غاز نر

goat

goat

بز

goose

goose

غاز
6

hen

hen

مرغ

herd

herd

گله

hog

hog

گراز (خوک)

hoof

hoof

سم (اسب و ...)
7

horn

horn

شاخ

horse

horse

اسب

kid

kid

بزغاله (چرم بزغاله)

lamb

lamb

بره
8

mare

mare

ماده اسب (بالغ)

nanny goat

nanny goat

بز ماده

nest

nest

آشیانه (لانه)

ox

ox

گاو نر
9

pig

pig

خوک (گوشت خوک)

piglet

piglet

بچه خوک

poultry

poultry

طیور ([انواع پرندگان اهلی]، ماکیان)

rabbit

rabbit

خرگوش
10

ram

ram

گوسفند نر

runt

runt

کم رشد (موجود زنده) (ریزه میزه، رشد نکرده)

separate

separate

جدا کردن (تفکیک کردن)

sheep

sheep

گوسفند
11

sheepdog

sheepdog

سگ گله (سگ نگهبان)

sort

sort

دسته بندی کردن (طبقه بندی کردن، مرتب کردن)

sow

sow

خوک ماده

stallion

stallion

اسب نر بالغ
12

steer

steer

گاو اخته شده (گاو گوشتی)

turkey

turkey

بوقلمون

udder

udder

پستان (حیوانات شیرده)

wool

wool

پشم
13

year

year

سال
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *