دسته بندی ها
بزن بریم

ماهی ها

لغات انگلیسی ماهی ها

1

Coelacanth

Coelacanth

تهی خار (ماهی) (سیلکانت)

Dory

Dory

جراح ماهی آبی

Barracuda

Barracuda

نیزه ماهی

Shark

Shark

کوسه
2

John dory

John dory

ماهی طلاکوب جان

Flounder

Flounder

کفشک (ماهی) (فلاندر)

Dogfish

Dogfish

کوسه ماهی خاردار

Goldfish

Goldfish

ماهی قرمز
3

Chinook salmon

Chinook salmon

آزادماهی جویبار

Trout

Trout

ماهی قزل آلا

Bottom feeder

Bottom feeder

ماهی کف زی

Beluga

Beluga

فیل ماهی (بلوگا)
4

Tuna

Tuna

ماهی تن

Electric eel

Electric eel

مارماهی برقی

Eel

Eel

مارماهی

Coley

Coley

زغال ماهی شمالی
5

Koi

Koi

کپور زینتی (ماهی کوی)

Fish

Fish

ماهی (حیوان)

Salmon

Salmon

سالمون (ماهی آزاد)

Barramundi

Barramundi

ماهی سی باس (باراموندی)
6

Angelfish

Angelfish

فرشته ماهی

Conger

Conger

مارماهی بزرگ

Hake

Hake

ماهی هیک

Bowfin

Bowfin

ماهی کمان باله
7

Elver

Elver

بچه مارماهی

Guppy

Guppy

ماهی گوپی

Cod

Cod

روغن ماهی

Catfish

Catfish

گربه ماهی
8

Sole

Sole

ماهی حلوا

Halibut

Halibut

لوزی ماهی

Dab

Dab

چرم ماهی

Haddock

Haddock

روغن ماهی کوچک
9

Bream

Bream

ماهی سیم

Piranha

Piranha

پیرانا

Anchovy

Anchovy

ماهی کولی

Bass

Bass

خارماهی (ماهی بس)
10

Flatfish

Flatfish

کفشک ماهی

Barracouta

Barracouta

ماهی کبوتر

Hoki

Hoki

ماهی هوکی (ماهی دم شلاقی)

Carp

Carp

ماهی کپور
11

Chub

Chub

ماهی های آب های شیرین

Grilse

Grilse

ماهی سالمون (ماهی آزاد)

Harlequin fish

Harlequin fish

عاج ماهی رنگارنگ

Lamprey

Lamprey

مکنده ماهی
12

Lanternfish

Lanternfish

فانوس ماهی

Lungfish

Lungfish

شش ماهی (ماهی ششدار)

Manta

Manta

سفره ماهی دیو

Marlin

Marlin

نیزه ماهی
13

Molly

Molly

مولی معمولی (مولی باله کوتاه)

Moray

Moray

مار ماهی رنگین

Mudskipper

Mudskipper

گل خورک (اشلمبو)

Perch

Perch

ماهی لوتی
14

Pike

Pike

اردک ماهی

Pilchard

Pilchard

ساردین

Rainbow trout

Rainbow trout

قزل آلای رنگین کمان

Ray

Ray

پرتوماهی (نوعی سفره ماهی)
15

Sea horse

Sea horse

اسب دریایی

Skate

Skate

چارگوش ماهی

Skipjack

Skipjack

هوور مسقطی (گونه ماهی)

Snapper

Snapper

سرخوماهی
16

Spawn

Spawn

تخم (ماهی، قورباغه، نرم تنان و سخت پوستان)

Sprat

Sprat

ماهی خمسی

Stickleback

Stickleback

ماهی آبنوس

Stingray

Stingray

لقمه ماهی
17

Sturgeon

Sturgeon

ماهی خاویار

Tench

Tench

لای ماهی

Tiddler

Tiddler

هر نوع ماهی بسیار کوچک

Tilapia

Tilapia

تیلاپیا
18

Turbot

Turbot

سپر ماهی

Whitebait

Whitebait

ماهی های ریز خوراکی

Whiting

Whiting

ماهی مرلان (ماهی سفید گون، ماهی سفید)

Wrasse

Wrasse

زمردماهی
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *