دسته بندی ها
بزن بریم

طعم های غذا

لغات انگلیسی طمع های غذا

1

bitter

bitter

تلخ (تند و تیز)

mild

mild

ملایم (معتدل)

tart

tart

ترش

taste

taste

طعم (مزه)
2

bland

bland

بی‌مزه

delicious

delicious

خوشمزه (لذیذ)

tasteless

tasteless

بی‎مزه

disgusting

disgusting

تنفرآمیز (حال‌بهم‌زن، چندش‌آور)
3

savory

savory

شور (نمکی)

picante

picante

تند و آتشین

tasty

tasty

خوش طعم (خوشمزه)

sour

sour

ترش
4

fresh

fresh

تازه

spicy

spicy

تند (فلفلی، پر ادویه)

weak

weak

رقیق (ضعیف)

stale

stale

بیات (مانده)
5

gingery

gingery

زنجبیلی

sweet-and-sour

sweet-and-sour

ملس (ترش و شیرین)

hot

hot

تند

acrid

acrid

تند (تند و تیز)
6

pungent

pungent

تند (تیز، تند و تیز)

strong

strong

غلیظ (شدید)

insipid

insipid

بی‌مزه

sweet

sweet

شیرین
7

light

light

سبک (کم وزن)

appetizing

appetizing

اشتهاآور

revolting

revolting

دل به هم زن (تهوع آور)

full-bodied

full-bodied

پر عطر و طعم
8

mature

mature

رسیده (خوراکی) (جاافتاده)

meaty

meaty

پرگوشت (گوشت‌دار، گوشتی)

moreish

moreish

اشتهاآور

ripe

ripe

رسیده
9

sickly

sickly

مشمئزکننده (حال بهم زن)

stodgy

stodgy

حجیم (سنگین (غذا))

umami

umami

اومامی (طعمی خوشایند)

unpalatable

unpalatable

ناخوشایند (بدمزه، نامطبوع، نامطلوب)
10

zippy

zippy

جذاب (سرزنده، نشاط‌آور)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *