دسته بندی ها
بزن بریم

باغبانی

لغات انگلیسی باغبانی

1

weed

weed

وجین کردن (چیدن علف هرز)

garden

garden

باغبانی کردن (در باغچه کار کردن)

compost

compost

کود درست کردن

bog

bog

خاک باتلاقی (خلاش)
2

secateurs

secateurs

قیچی باغبانی

snail

snail

حلزون

greenhouse

greenhouse

گلخانه

sprinkler

sprinkler

آبپاش خودکار
3

string trimmer

string trimmer

دستگاه هرس دستی

fertilizer

fertilizer

کود

manure

manure

کود حیوانی (پهن)

mulch

mulch

خاکپوش (مالچ)
4

allotment

allotment

قطعه زمین (باغچه)

plant

plant

کاشتن

hoe

hoe

کج‎بیل زدن

water

water

آب دادن
5

cane

cane

نی (گیاه شناسی) (ساقه تو خالی برخی گیاهان)

wheelbarrow

wheelbarrow

فرغون

plant

plant

گیاه

shovel

shovel

بیل
6

pruning shears

pruning shears

قیچی باغبانی

hose

hose

شلنگ

manure

manure

کود دادن

trim

trim

اصلاح کردن (چیدن، هرس کردن، کوتاه کردن)
7

spade

spade

بیلچه (بیل)

mulch

mulch

خاکپوش کردن

growbag

growbag

کیسه کشت (کیسه مخصوص کاشت)

sow

sow

کاشتن (بذر)
8

compost

compost

کود (گیاهی و ...)

fork

fork

چنگک باغبانی (چهارشاخ)

rake

rake

شن کش

cut back

cut back

هرس کردن
9

pace

pace

سرعت

watering can

watering can

آب‌پاش (گل آب پاش)

shovel

shovel

بیل زدن

cut down

cut down

قطع کردن
10

pot

pot

در گلدان گذاشتن

humus

humus

گیاخاک (لاشبرگ)

pitchfork

pitchfork

چنگک باغبانی (چهارشاخ)

mow

mow

کوتاه کردن (علف) (چیدن، هرس کردن)
11

seedbed

seedbed

بستر بذر

garden

garden

باغ (باغچه)

dig

dig

کندن (زمین) (حفر کردن)

weed

weed

علف هرز
12

trowel

trowel

بیلچه

rake

rake

خاک را نرم کردن (با شن کش)

prune

prune

هرس کردن

lawnmower

lawnmower

ماشین چمن‌زنی (چمن‌زن)
13

peat

peat

خاک تورب

slug

slug

‎ لیسه ((حلزون بی صدف))

shears

shears

قیچی باغبانی

hoe

hoe

کج‌بیل
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *