دسته بندی ها
بزن بریم

انواع مهم ضمایر نامعین در انگلیسی – بخش چهارم

  ضمایر نامعین در زبان انگلیسی –  در ادامه آموزش های قبل در این مقاله نیز دسته دیگر از انواع مهم ضمایر نامعین در زبان انگلیسی یعنی No, Nothing, Nobody, No one, None  را به شما آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید. 

ضمایر نامعین در زبان انگلیسی

ضمایر نامعین در زبان انگلیسی

 

No, Nothing, Nobody, No one, None

 واژه no فقط به صورت صفت مستقیم به کار برده میشود و معنی آن “not any” “هیچ” است.

There is no (there isn’t any) salt on the table, and no (there isn’t any) glasses.

 هیچ نمک و لیوانی روی میز نیست.

No smoking allowed.

استعمال دخانیات ممنوع است.

 no به معنی “not a” در این قبیل جملات بکار برده می‌شود.

He is no hero.

 nothing ممکن است جانشین این عبارات شود not anything و (nobody (or no one و (not any body (none و به استثنا مواقعی که آنها فاعل جمله قرار می‌گیرند.

There was nothing (wasn’t anything) in the shop that I wanted to buy.

 در مغازه چیزی نبود که من بخواهم بخرم .

Can no one (can’t anyone) answer the question?

آیا هیچ کس می‌تواند به این سوال جواب بدهد؟

There is nobody (there isn’t anybody) in the room.

 در اتاق هیچکس نیست.

 

 nobody و no one مختص اشخاص است ولی none هم برای اشخاص است و هم برای اشیا .

No one came to class.

هیچکس به کلاس نیامد.

There was nobody in the room.

هیچکس در اتاق نبود.

I wanted some more coffee, but there was none left.

من قهوه ی دیگری می خواستم ولی چیزی باقی نمانده بود.

 

 none ضمیر است و معادل “not one” یا “not any” می باشد.

None of his pupils failed this examination.

هیچ‌کدام از شاگردان او در این امتحان رد نشدند.

How many fish did you catch?”None”

 چند عدد ماهی گرفتی؟ هیچ.

 

 nobody و nothing و no one مفرد هستند و با فعل مفرد به کار برده می‌شوند، اما none هم با فعل مفرد و هم با فعل جمع استعمال می‌شود.

None of us is perfect, we all make mistakes.

 هیچ کدام از ما کامل نیست همه ما مرتکب اشتباه می‌شویم.

There are none so deaf as those who will not hear.

 هیچکس کمتر از کسی نیست که نمی شنوند. (که حرف شنوی ندارد).

 

 به عقیده بعضی مولفین دستور، فعل مفرد با none صحیح تر است.

 

 None ، nothing، nobody و no one غالبا به صورت جواب های کوتاه نیز به کار برده میشوند.

How many of the exercises did you get right? None

 چند تا از تمرینات را صحیح انجام دادی؟ هیچکدام را

 

 به طور کلی اختلاف nothing و none این است که در جواب کوتاه nothing بایستی جواب سوالی باشد که با ?what یا با ?who شروع میشود در صورتی که none جواب سوالی است که با ?how many یا ?how much آغاز می‌شود همین مطلب برای none و nobody نیز مصداق دارد.

What is one the table?Nothing.

روی میز چیست؟ هیچ چیز.

How many books are there on the table?None.

 چند تا کتاب روی میز است؟ هیچ

Who is in the dining room?”Nobody (No one)”.

در اتاق ناهارخوری کیست؟ هیچ کس

How many persons are in the dining room?None.

چند نفر در اتاق نهارخوری هستند؟ هیچ

How much petrol is there in the car?(None).

چقدر بنزین در ماشین است؟ هیچ

 

 no و something و nothing را می توان مانند قید هم به کاربرد.

He is no better and is still very ill.

 او بهتر نیست و هنوز خیلی مریض است.

It is no faster to go there by train than car.

 رفتن به آنجا با قطار سریع تر از رفتن با ماشین نیست.

No sooner had I left the cat out of the room, than she wanted to come in again.

به محض اینکه گربه را از اتاق بیرون کردم باز هم می‌خواست وارد اتاق شود.

He is something like what his father was at that age.

او شبیه پدرش در همین سن شده است.

Your work is nothing (isn’t anything) like so good as Henry’s.

 کار شما در خوبی شباهتی به کار هانری ندارد.

 

آيا شما هم سوالی داريد؟

سوالات زبان انگليسی خود را در بخش نظرات اين مطلب مطرح کنيد و تا آخر هفته جواب آن را دريافت کنيد.

 

لطفا با کلیک روی زیر ما را در گوگل محبوب کنید.

تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *