دسته بندی ها
بزن بریم

گلف

لغات انگلیسی گلف

1

گلف

birdie

بردی (در بازی گلف) (زدن توپ به حفره با یک ضربه کمتر از تعداد استاندارد)

bogey

bogey

بوگی (گلف) (استفاده از یک ضربه بیشتر از پار میدان برای انداختن توپ به سوراخ)

bunker

bunker

قسمت شنی زمین گلف (مانع شنی)

caddie

caddie

دستیار گلف‌باز
2

cart

cart

وسیله نقلیه کوچک (گلف) (کارت)

cart

cart

وسیله نقلیه کوچک (گلف) (کارت)

club

club

چوب گلف

course

course

زمین (گلف)
3

divot

divot

تکه چمن یا زمین کنده شده (گلف)

dog-leg

dog-leg

قوس (گلف) (انحنا، پیچ)

downswing

downswing

ضربه از بالا به پایین (گلف) (حرکت رو به پایین)

chip

chip

ضربه چیپ زدن (به ویژه فوتبال و گلف)
4

drive

drive

ضربه بلند (گلف و ...) (شوت بلند)

driver

driver

چوب گلف با سر چوبی

driving range

driving range

زمین تمرین گلف

eagle

eagle

ایگل (گلف) (دو ضربه کمتر از تعداد ضربات مجاز برای وارد کردن توپ داخل سوراخ)
5

fairway

fairway

منطقه چمن کوتاه (گلف)

flag

flag

پرچم

follow-through

follow-through

ادامه حرکت قوسی ضربه (تنیس، گلف و ...)

fore

fore

هشدار (گلف)
6

golf

golf

گلف

golf club

golf club

چوب گلف

golf course

golf course

زمین گلف

golfer

golfer

گلف‌باز
7

golf links

golf links

زمین گلف (به ویژه کنار دریا)

green

green

چمن کوتاه کنار سوراخ (زمین گلف)

handicap

handicap

آوانس (گلف) (ارفاق، امتیاز)

hole

hole

سوراخ (بازی گلف)
8

hole-in-one

hole-in-one

ضربه مستقیم به سوراخ (گلف)

hook

hook

ضربه قوس‌دار (کریکت و گلف) (هوک)

iron

iron

چوب گلف با سر میله‌ای (گلف)

lay-up

lay-up

ضربه از جایگاهی سخت (گلف)
9

links

links

زمین گلف

match play

match play

نوعی روش امتیازدهی در گلف

minigolf

minigolf

مینی گلف

par

par

پار (امتیاز در گلف) (تعداد ضربات مورد نیاز یک گلف‌باز حرفه‌ای برای امتیاز آوردن)
10

pitch

pitch

توپ را قوس‌دار زدن (گلف)

pitch and putt

pitch and putt

گلف بازی کردن در زمین کوچک

pro shop

pro shop

فروشگاه لوازم گلف

putt

putt

توپ گلف را به آرامی زدن
11

putt

putt

ضربه از نزدیک و آرام (گلف)

putting green

putting green

زمین گلف کوچک

rough

rough

بخش چمن‌زنی نشده (زمین گلف)

sand wedge

sand wedge

گلف مخصوص ضربه در شن (گلف)
12

scratch

scratch

بدون ارفاق (گلف) (بدون آوانس)

shaft

shaft

دسته (چوب گلف) (میله)

shoot

shoot

امتیاز گرفتن (گلف)

slice

slice

ضربه چرخشی (گلف، تنیس و ...)
13

stroke play

stroke play

روش امتیازدهی بر مبنای تعداد ضربات (گلف)

swing

swing

چرخش (دست و بدن هنگام ضربه زدن در گلف)

tee

tee

تی (مخصوص قرار دادن توپ گلف)

trolley

trolley

چرخ دستی (چرخ باربری)
14

wedge

wedge

چوب گلف دارای سر زاویه‌دار

wood

wood

چوب گلف (دارای سر بزرگ و چوبی)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *