خانه / آموزش گرامر

آموزش گرامر

فعل To Be به عنوان فعل کمکی

(To Be Used as an Auxiliary) فعل to be به صورت فعل کمکی و هم به عنوان فعل اصلی به کار برده می شود. در حالت فعل کمکی دارای موارد استعمال متعددی دارد که در یادداشت امروز برایتان شرح خواهیم داد: کاربردهای فعل کمکیto be : ادامه… 1- در تشکیل …

ادامه نوشته »

ترکیب زمان حال کامل و گذشته استمراری

امروز می خواهیم درباره نحوه ترکیب کردن زمان حال کامل و گذشته استمراری صحبت کنیم. ابتدا باید تعریفی از این دو زمان ارائه بدهیم. پس از آن درباره کاربرد آن ها با هم صحبت کنیم. ترکیب زمان حال کامل و گذشته استمراری: ادامه… حال کامل چیست؟ حال کامل یا ماضی …

ادامه نوشته »

زمان آینده با قصد(going to)

(future with intention) برای زمان آینده با قصد یعنی کاربردهای آن نکات مهمی حائز اهمیت است که باید مو به مو بررسی شود چون به هر حال تفاوتهای مختصری هم بین آنها وجود دارد که در درس امروز این اختلافات را شرح میدهیم . کاربرد زمان آینده با قصد: ادامه… …

ادامه نوشته »

زمان آینده با Will

(future tense with will) در دو پست قبلی نکات زیادی درباره گرامر زمان آینده گفتیم. امروز می خواهیم درباره نحوه کاربرد زمان آینده با will ۤگوییم که از مهم ترین موضوعات در زمان آینده است.  درس امروز را دنبال کنید. زمان آینده با Will: ادامه… 1 – زمان اینده با …

ادامه نوشته »

شکل going to برای بیان آینده

امروز در نظر داریم درباره شکل going to‌ برای بیان آینده صحبت کنیم. این شکل چندین مورد کاربرد دارد که هر کدام نیاز به تعریف جداگانه دارد. برای آشنایی بیشتر درس امروز را بخوانید. شکل going to‌ برای بیان زمان آینده:‌ادامه… ۱– شکل going to  قصد فاعل را برای انجام …

ادامه نوشته »

زمان آینده

(future tense) زمان آینده در زبان انگلیسی با shall/will  و مصدر بدون to  از فعل اصلی تشکیل می شود ولی این فرم ها تنها یک شیوه در بیان آینده است. برای بیان آینده شیوه های دیگری هم هست که در این درس شرح داده می شوند . شیوه های ساخت …

ادامه نوشته »

زمان گذشته کامل

(past perfet tense) گذشته کامل فعل خیلی خیلی مهم و پر کاربردی است. مهم ترین و نخستین کاربرد آن وقتی است که زمان مکالمه در گذشته باشد و عملی که قبل از این زمان اتفاق افتاده است به زمان گذشه کامل گفته یا نوشته می شود . زمان گذشته کامل …

ادامه نوشته »

سوالی کردن زمان گذشته ساده

برای سوالی کردن جمله ای که فعل آن زمان گذشته ساده است باید به ترتیبی که امروز آموزش می دهیم عمل کنید. لطفا درس امروز را دنبال کنید. شیوه سوالی کردن فعل گذشته ساده: ادامه… 1 – فعل کمکی did  را به اول جمله اضافه میکنیم 2 – آن فاعل …

ادامه نوشته »

زمان گذشته ساده

(simple past tense) زمان گذشته ساده یا به عبارت دیگر ماضی مطلق برای بیان حالت یا عملی که در زمان مشخصی در گذشته انجام گرفته و با زمان حال هیچگونه ارتباطی ندارد به کار می رود. برای آشنایی با موارد کاربرد دیگر آن یادداشت امروز را بخوانید. موارد کاربرد زمان …

ادامه نوشته »
Call Now Button