دسته بندی ها
بزن بریم

مطابقت در زبان انگلیسی Concord – بخش دوم

 مطابقت در زبان انگلیسی – در این آموزش بخش دوم انواع مطابقت در زبان انگلیسی را همراه با مثال برای شما آموزش می دهیم. با ما همراه باشید. 

 

 مطابقت در زبان انگلیسی Concord 

مطابقت در زبان انگلیسی

مطابقت در زبان انگلیسی

5- اگر اسامی یک فاعل مرکب با حرف ربط or یا n)either……(n)or) با یکدیگر پیوند یافته باشند، این فاعل مرکب با فعل مفرد به کار برده می شود، به شرطی که اسامی هر دو مفرد باشند :

A cigar or a cigarette is now very enjoyable.

 الان یک سیگار برگ و یا یک سیگار لذت بخش است.

Neither George nor Henry has come yet.

 نه جرج و نه هنری هیچکدام هنوز نیامده اند. (در فارسی “نیامده اند” به کار می رود.)

بنابر “قاعده نزدیکی” در دستور زبان انگلیسی اگر در جمله یکی از اسامی فاعل مرکب مفرد و اسم دیگر جمع باشد به شرطی که حرف ربط آنها orیا n)either…….(n)or) باشد فعل با نزدیک ترین فاعل به خودش مطابقت میکند شبیه نمونه‌های زیر :

Either the teacher or the students are to be blamed for the bad result.

 یا معلم یا شاگردان را باید برای این نتایج نامطلوب سرزنش نمود.

Neither he nor they are wholly right.

 نه او و نه آنها هیچکدام ذی حق نیستند.

 

6- اگر اسم با صفت توزیعی (each,every) و غیره همراه باشد معمولاً صورت مفرد فعل به کار برده می‌شود (جمله های زیر از 1 تا 4) اما ضمایر ملکی مربوط به آن اسم که بعد از فعل می آیند ممکن است مفرد یا جمع باشند (مثال های شماره پنج به بعد را ملاحظه نمایید.)

1.Everybody in the class is present.

 همه شاگردان کلاس حاضرند. (این جمله بیشتر در فارسی به صورت جمع بیان می شود.)

2.Each of the boys has gained a prize.

 هر کدام از پسرها جایزه‌ای کسب کرده است.

3.Neither answer is correct.

 هیچ کدام از جوابها صحیح نیست.

4.Everybody is doing his best.

 هرکس آخرین تلاش خود را به خرج می دهد.

 اکنون به مثال هایی که ضمیر ملکی جمع (Their) برای اشاره به اسامی همراه با صفات توزیعی every و each به کار برده شده توجه نمایید. در این مثال ها فعل جمله همچنان مفرد به کار برده شده است:

5.Everyone was talking at the top of their voices.

هرکس با بالاترین درجه صدای خود صحبت می کرد.

6.When each person comes in they must show their tickets.

 وقتی هر شخصی وارد شود آنها باید بلیت‌های خود را نشان بدهند.

  با کلمه none ممکن است فعل مفرد و یا فعل جمع به کار برده شود.

None of us is perfect.

 هیچ کدام از ما کامل نیست.

I have checked your answers and none of them are correct

 من جواب های شما را بررسی کرده ام هیچ کدام از آنها صحیح نیستند.

 عبارت the number با فعل مفرد و عبارت a number که مفهوم تعداد و جمع دارد با فعل جمع همخوانی دارد.

The number of students in the class is small.

تعداد شاگردان کلاس کم است.

A number of students were waiting for the lesson to begin.

 تعدادی از شاگردان منتظر آغاز درس بودند.

 

7- در جمله هایی که هویت و یا اصلیت کسی یا چیزی را معین می‌کنند، فعل با ضمیر it تطابق حاصل می نماید. مانند :

who broke the windows? “It was Henry and Willam”.

 کی پنجره را شکست؟ هنری و ویلیام.

It is they who are wrong.

 آنها هستند که در اشتباه اند.

 

8- اما در جمله هایی که با there شروع میشوند و there جای فاعل را پر می‌کند و به اصطلاح فاعل مجازی (dummy subject) می باشد، آن وقت فعل از نظر شخص و شمار با فاعل حقیقی تطابق حاصل می‌کند که معمولاً بعد از خود فعل می آید، نظیر نمونه‌های زیر :

There is a cherry tree in my garden.

در باغ من درخت گیلاس وجود دارد.

There are cherry trees in my garden.

در باغ من درختان گیلاس وجود دارند.

 

 

آيا شما هم سوالی داريد؟

سوالات زبان انگليسی خود را در بخش نظرات اين مطلب مطرح کنيد و تا آخر هفته جواب آن را دريافت کنيد.

 

لطفا با کلیک روی زیر ما را در گوگل محبوب کنید.

تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *