دسته بندی ها
بزن بریم

دست و ناخن

لغات انگلیسی دست و ناخن

1

Ring finger

Ring finger

انگشت حلقه

Little finger

Little finger

انگشت کوچک

Middle finger

Middle finger

انگشت وسط

Knuckle

Knuckle

بند انگشت
2

Fingertip

Fingertip

سرانگشت

Finger

Finger

انگشت

Index finger

Index finger

انگشت اشاره

Forefinger

Forefinger

انگشت اشاره
3

Fist

Fist

مشت

Hand

Hand

دست

Fingernail

Fingernail

ناخن (دست)

Nail

Nail

ناخن
4

Palm

Palm

کف دست

Pinky

Pinky

انگشت کوچک

Thumb

Thumb

شست

Wrist

Wrist

مچ دست
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.