خانه / دسته‌بندی نشده / لغات انگلیسی سلامت

لغات انگلیسی سلامت

لغات انگلیسی سلامت

لغات انگلیسی رژیم غذایی

1

starchy

starchy

پرنشاسته (نشاسته دار)

lacto-vegetarianism

lacto-vegetarianism

گیاه‌ خواری حاوی شیر

digest

digest

هضم کردن (هضم شدن)

nutritious

nutritious

مقوی (مغذی)
2

vitamin

vitamin

ویتامین

fattening

fattening

چاق کننده

kosher

kosher

حلال (در مذهب یهود) (پاک)

halal

halal

حلال [در مذهب اسلام]
3

calorific

calorific

گرمازا

stodgy

stodgy

حجیم (سنگین (غذا))

lean

lean

(گوشت) لخم (بدون چربی)

diet

diet

رژیم غذایی
4

low-fat

low-fat

کم‌چرب (با چربی پایین)

health food

health food

غذای سالم

fatty acid

fatty acid

اسید چرب

omega-3

omega-3

اسید چرب امگا ۳
5

carbohydrate

carbohydrate

کربوهیدرات

wholefood

wholefood

خوراک سالم و کامل

trans-fatty acid

trans-fatty acid

چربی ترانس

digestion

digestion

هضم (غذا)
6

lite

lite

رژیمی (سبک (غذا))

unhealthy

unhealthy

ناسالم

mineral

mineral

مواد معدنی

lacto-ovo-vegetarianism

lacto-ovo-vegetarianism

گیاه‌ خواری حاوی شیر و تخم مرغ
7

organic

organic

طبیعی (ارگانیک)

cholesterol

cholesterol

کلسترول

protein

protein

پروتئین

wholesome

wholesome

سالم (غذا)
8

dietitian

dietitian

دکتر تغذیه (مشاور تغذیه)

calorie

calorie

کالری

fiber

fiber

فیبر

unwholesome

unwholesome

مضر (ناسالم)
9

staple

staple

ماده مصرفی اساسی (کالای اصلی)

fast

fast

روزه

low-cal

low-cal

رژیمی (کم کالری)

fast food

fast food

فست فود
10

healthful

healthful

سالم (بهداشتی)

filling

filling

شکم پر کن (حجیم، سنگین)

vegan

vegan

وگان (گیاه خوار)

fat

fat

چربی
11

healthy

healthy

سالم (مفید (برای سلامتی))

nutrition

nutrition

تغذیه (غذایی)

fresh

fresh

تازه

dehydrate

dehydrate

خشک کردن
12

junk food

junk food

غذای ناسالم (هله هوله)

vegetarian

vegetarian

گیاهخوار

greasy

greasy

چرب (روغنی)

لغات انگلیسی عادات غذایی سالم

1

blowout

blowout

وعده غذای مفصل (شکم‌چرانی)

weight

weight

وزن

staple diet

staple diet

قوت غالب (خوراک عمده)

diarrhea

diarrhea

اسهال
2

allergic

allergic

حساسیت (به چیزی) (آلرژی داشتن)

indigestible

indigestible

غیر قابل هضم (هضم نشدنی)

allergy

allergy

حساسیت (آلرژی)

malnourished

malnourished

دچار سوء تغذیه
3

regime

regime

رژیم

starve

starve

به شدت گرسنه بودن (از گرسنگی مردن (مجازی))

nourish

nourish

تغذیه کردن (تقویت کردن، پروردن)

underfed

underfed

دچار سوء تغذیه (به میزان ناکافی غذا داده شده)
4

anorexia

anorexia

بی‌اشتهایی عصبی (پزشکی)

bulimia

bulimia

پرخوری عصبی

gut

gut

شکمو

appetite

appetite

اشتها
5

regimen

regimen

رژیم (دستور)

indigestion

indigestion

سوءهاضمه (دل‌درد)

diet

diet

رژیم غذایی

healthy

healthy

سالم (مفید (برای سلامتی))
6

balanced

balanced

متوازن (متعادل، منصفانه)

overfeed

overfeed

بیش از اندازه غذا دادن

hunger

hunger

گرسنگی

hungry

hungry

گرسنه
7

shape

shape

خوش‌هیکلی (تناسب اندام)

irritable bowel syndrome

irritable bowel syndrome

سندرم روده تحریک‌ پذیر

nourishment

nourishment

مواد مغذی

abstain

abstain

پرهیز کردن (خودداری کردن، امتناع کردن)
8

constipation

constipation

یبوست

teetotal

teetotal

مخالف مصرف نوشیدنی های الکلی

abstemious

abstemious

پرهیزکار (میانه رو (به ویژه در غذا خوردن))

greedy

greedy

طمع‌کار (حریص، طماع)
9

abstinence

abstinence

پرهیزکاری (ریاضت)

undernourished

undernourished

دچارسوءتغذیه

لغات انگلیسی عادات غذایی ناسالم

1

unwholesome

unwholesome

مضر (ناسالم)

fattening

fattening

چاق کننده

stodgy

stodgy

حجیم (سنگین (غذا))

fatty acid

fatty acid

اسید چرب
2

undernourished

undernourished

دچارسوءتغذیه

greasy

greasy

چرب (روغنی)

anorexia

anorexia

بی‌اشتهایی عصبی (پزشکی)

anorexic

anorexic

بی اشتها ([مبتلا به بی اشتهایی یا مربوط به بی اشتهایی])
3

binge

binge

زیاده روی (افراط)

binge

binge

در خوردن زیاده روی کردن (در نوشیدن زیاده روی کردن)

blowout

blowout

وعده غذای مفصل (شکم‌چرانی)

bulimia

bulimia

پرخوری عصبی
4

calorific

calorific

پرکالری

dehydrate

dehydrate

آب از دست دادن (کم آب شدن (بدن))

junk food

junk food

غذای ناسالم (هله هوله)

overfeed

overfeed

بیش از اندازه غذا دادن
5

eating disorder

eating disorder

اختلال خوردن

trans-fatty acid

trans-fatty acid

چربی ترانس

fast food

fast food

فست فود

unhealthy

unhealthy

ناسالم

لغات انگلیسی ورزش

1

exercise

exercise

ورزش

exercise

exercise

تمرین کردن (ورزش کردن، ورزیده کردن)

able-bodied

able-bodied

سالم (خوش بنیه)

health club

health club

باشگاه تندرستی (باشگاه ورزشی)
2

stamina

stamina

استقامت (توان بدنی، بنیه)

weight

weight

وزنه (بار)

spinning

spinning

کلاس دوچرخه ثابت (اسپینینگ)

aerobic

aerobic

هوازی
3

jogging

jogging

[آهسته] دویدن

pant after

pant after

نفس نفس زدن

step

step

قدم (گام، مرحله)

aerobics

aerobics

تمرین های بدنی (تمرین های هوازی)
4

punching bag

punching bag

کیسه بوکس (کیسه مشت زنی)

air

air

هوا (هوایی)

cardio

cardio

نرمش هوازی

PE

PE

تربیت بدنی
5

keep-fit

keep-fit

تناسب اندام

strengthen

strengthen

تقویت کردن

exercise bike

exercise bike

دوچرخه ثابت

tone

tone

خوش فرم کردن (رو فرم آوردن)
6

strenuous

strenuous

دشوار (طاقت‌فرسا)

muscular

muscular

هیکلی (ماهیچه‌ای، عضلانی)

trim

trim

خوش هیکل (متناسب)

fit

fit

متناسب (تندرست)
7

stretch

stretch

کش و قوس دادن (کشش انجام دادن)

push-up

push-up

دراز - نشست

regimen

regimen

رژیم (دستور)

strong

strong

نیرومند (قوی، پرقدرت)
8

work off

work off

غلبه کردن (بر احساسات)

unfit

unfit

نامناسب (فاقد صلاحیت)

fitness

fitness

تناسب اندام

shape

shape

خوش‌هیکلی (تناسب اندام)
9

personal trainer

personal trainer

مربی ورزشی شخصی

sweat

sweat

عرق کردن (تعریق کردن)

anaerobic

anaerobic

بی هوازی

walk

walk

راه رفتن (پیاده رفتن، قدم زدن)
10

health spa

health spa

مرکز تن‌آسایی و سلامت (اردوگاه تندرستی)

run

run

دویدن

work out

work out

بدنسازی کردن

short-winded

short-winded

از نفس افتاده (نفس کم آورده)
11

play

play

بازی کردن

pant

pant

نفس نفس زدن

puffed

puffed

از نفس افتاده (نفس کم آورده)

fitness center

fitness center

باشگاه تناسب اندام
12

athlete

athlete

ورزشکار

walking

walking

پیاده‌روی

tonify

tonify

سفت کردن عضلات (خوش فرم کردن عضلات)

squat thrust

squat thrust

(حرکت ورزشی) اسکوات
13

athletic

athletic

ورزشی

iron

iron

وزنه زدن

workout

workout

ورزش (تمرین، بدنسازی)

pump

pump

وزنه زدن
13

sit-up

sit-up

دراز - نشست

train

train

تمرین کردن (تمرین دادن)

jog

jog

(آهسته) دویدن (به منظور ورزش کردن)

breath

breath

نفس (تنفس)
14

form

form

خوش هیکلی (تناسب اندام)

cross-training

cross-training

ورزش جنبی (برای کسب آمادگی در ورزش اصلی)

burn

burn

(چربی) سوختن

power walking

power walking

پیاده روی تند
15

treadmill

treadmill

تردمیل

gym

gym

باشگاه

warm-up

warm-up

گرم کردن بدن (قبل از ورزش)

jog

jog

دوی آهسته (پیاده روی تند)

لغات انگلیسی سطح سلامت مطلوب

1

shape

shape

خوش‌هیکلی (تناسب اندام)

thrive on

thrive on

لذت بردن

fresh-faced

fresh-faced

شاداب (خوش بر و برو)

clean-living

clean-living

سبک زندگی سالم
2

robust

robust

خوش بنیه (تنومند، قدرتمند)

kicking

kicking

سرحال (سر و مر و گنده)

bloom

bloom

رنگ و رو باز شدن (سرحال و سرزنده شدن)

strong

strong

نیرومند (قوی، پرقدرت)
3

energy

energy

انرژی (قدرت، حال)

nourishment

nourishment

مواد مغذی

trim

trim

خوش هیکل (متناسب)

exercise

exercise

ورزش
4

nutrition

nutrition

تغذیه (غذایی)

glow

glow

گل انداختن (چهره) (سرخ شدن)

wellness

wellness

سلامتی (خوبی، تندرستی)

fit

fit

متناسب (تندرست)
5

alive

alive

سرزنده (بانشاط)

fitness

fitness

تناسب اندام

sturdy

sturdy

قوی (خوش بنیه)

radiance

radiance

درخشش (برق زدن)
6

beauty sleep

beauty sleep

هشت ساعت خواب کامل

flourish

flourish

خوب رشد کردن (شکوفا شدن)

thrive

thrive

رشد کردن (شکوفا شدن)

blossom

blossom

باز شدن (رنگ رخسار)
7

form

form

خوش هیکلی (تناسب اندام)

good

good

سالم (خوب)

health

health

سلامت (سلامتی)

bouncing

bouncing

پرانرژی (شاداب، سرزنده)
8

healthy

healthy

سالم (مفید (برای سلامتی))

rested

rested

سرزنده (بانشاط، سرحال)

bloom

bloom

رنگ و روی باز (از روی سلامتی) (گل انداخته)

able-bodied

able-bodied

سالم (خوش بنیه)

لغات انگلیسی سطح سلامت نامطلوب

1

shut-in

shut-in

بیمار بستری (بیمار زمین گیر)

vulnerable

vulnerable

آسیب‌پذیر (ضعیف، حساس، بی‌دفاع)

fragile

fragile

شکننده (ظریف، شکستنی)

overeat

overeat

پرخوری کردن (زیاد خوردن)
2

weak

weak

سست (ضعیف)

bad

bad

دردناک (درد، (حال) بد)

frail

frail

ضعیف (شکننده، سست)

overweight

overweight

چاق (دارای اضافه وزن)
3

sick

sick

بیمار (مریض)

poor

poor

ضعیف

housebound

housebound

استراحت مطلق (بستری)

AIDS

AIDS

(بیماری) ایدز (سندرم نقص ایمنی اکتسابی)
4

ailing

ailing

بیمار (ناخوش احوال)

illness

illness

بیماری

sickly

sickly

همیشه مریض

ropy

ropy

ناخوش احوال (مریض)
5

burnout

burnout

فرسودگی (خستگی، زدگی)

underweight

underweight

لاغر (دارای کمبود وزن)

chronic

chronic

مزمن (کهنه، دایم)

incapacity

incapacity

ناتوانی (بیماری)
6

unfit

unfit

نامناسب (فاقد صلاحیت)

allergy

allergy

حساسیت (آلرژی)

complain

complain

شکایت کردن (اعتراض کردن)

unhealthy

unhealthy

ناسالم
7

infirm

infirm

رنجور (ضعیف، ناتوان)

ail

ail

پریشان کردن (رنجور کردن)

run-down

run-down

خسته و وامانده

obese

obese

چاق (فربه)
8

anemia

anemia

کم خونی (پزشکی)

unwell

unwell

ناخوش

delicate

delicate

ظریف (حساس، آسیب‌پذیر)

anemic

anemic

کم خون (پزشکی) ([مبتلا به کم خونی یا مربوط به کم خونی])
9

unwholesome

unwholesome

مضر (ناسالم)

doddering

doddering

پیر و پاتال (لرزان و لنگان)

لغات انگلیسی کسالت ها و بیماری ها

1

typhoid

typhoid

تب حصبه (تیفوس)

cancer

cancer

سرطان

Creutzfeldt-Jakob disease

Creutzfeldt-Jakob disease

بیماری کروتزفلد جاکوب (جنون گاوی)

mumps

mumps

اوریون (گوشک)
2

German measles

German measles

سرخجه (سرخک آلمانی، سرخک سه روزه)

cure

cure

درمان کردن (شفا دادن)

cure

cure

علاج (درمان)

yellow fever

yellow fever

تب زرد
3

epilepsy

epilepsy

(بیماری) صرع (غش)

inoculate

inoculate

واکسن زدن (واکسینه کردن)

tuberculosis

tuberculosis

سل

plague

plague

طاعون
4

disease

disease

بیماری

pandemic

pandemic

همه گیر (فراگیر)

stomachache

stomachache

دل درد (شکم درد)

vaccinate

vaccinate

واکسینه کردن (مصون ساختن، واکسن زدن)
5

vaccine

vaccine

واکسن

carrier

carrier

ناقل (ویروس یا بیماری)

Ebola fever

Ebola fever

تب ابولا

leukemia

leukemia

سرطان (خون لوسمی)
6

catch

catch

گرفتن (بیماری) ((سرما) خوردن)

SARS

SARS

(بیماری) سارس (نوعی بیماری تنفسی)

bird flu

bird flu

آنفولانزای مرغی

epidemic

epidemic

شیوع (همه‌گیری (بیماری، رفتار)، بیماری همه‌گیر)
7

spread

spread

گسترش یافتن (شیوع یافتن، پخش شدن)

flu

flu

آنفلوآنزا

infect

infect

بیمار کردن (آلوده کردن)

cholera

cholera

وبا
8

vector

vector

حشره ناقل (بیماری) (حامل)

come down with something

come down with something

مریض شدن (به نوعی بیماری مبتلا شدن)

parasite

parasite

انگل

swine flu

swine flu

آنفولانزای خوکی
9

malaria

malaria

مالاریا

isolate

isolate

قرنطینه کردن (ایزوله کردن، جدا کردن)

gastric flu

gastric flu

آنفلوآنزای معده (آنفلوآنزای گاستریک)

BSE

BSE

جنون گاوی
10

virus

virus

ویروس

symptom

symptom

نشانه بیماری (علامت)

contagion

contagion

سرایت (واگیری)

infectious

infectious

مسری (واگیردار)
11

symptomatic

symptomatic

حاکی (علامت، نشانه بیماری)

pneumonia

pneumonia

ذات‌الریه (سینه پهلو)

bug

bug

بیماری (ویروس)

vomit

vomit

استفراغ کردن (بالا آوردن)
12

measles

measles

سرخک

transfer

transfer

منتقل کردن (انتقال دادن)

isolation

isolation

انزوا (کناره‌گیری، تنهایی)

ailment

ailment

کسالت (ناخوشی، بیماری (جزئی))
13

polio

polio

فلج اطفال

لغات انگلیسی بیمار بودن

1

get

get

مبتلا شدن (گرفتن (بیماری)، دچار شدن)

far gone

far gone

از دست رفته (نابود، به شدت بیمار یا دیوانه)

carrier

carrier

ناقل (ویروس یا بیماری)

life

life

زندگی (حیات)
2

infirmity

infirmity

ضعف (سالخوردگی، رنجوری)

drawn

drawn

بی‌حال (ناخوش‌احوال، مریض‌احوال)

pain

pain

درد (رنج)

run-down

run-down

خسته و وامانده
3

aggravate

aggravate

بدتر کردن (وخیم‌تر کردن)

virus

virus

ویروس

pallid

pallid

رنگ پریده (بی رنگ و رو، بی روح)

catch

catch

گرفتن (بیماری) ((سرما) خوردن)
4

react

react

واکنش نشان دادن (عکس‌العمل نشان دادن)

upset stomach

upset stomach

دلدرد

fight

fight

مبارزه کردن (جنگیدن)

discomfort

discomfort

نا راحتی (جسمی) (درد)
5

contract

contract

مبتلا شدن (رنج بردن از)

ache

ache

درد

nausea

nausea

حالت تهوع

give

give

دادن (بیماری و ...) (منتقل کردن (ویروس))
6

succumb

succumb

تسلیم شدن (از پای درآمدن)

inoculate

inoculate

واکسن زدن (واکسینه کردن)

chronic

chronic

مزمن (کهنه، دایم)

housebound

housebound

استراحت مطلق (بستری)
7

sicken

sicken

بیمار شدن (مریض شدن)

peculiar

peculiar

خاص (عجیب و غریب)

isolate

isolate

قرنطینه کردن (ایزوله کردن، جدا کردن)

suffer

suffer

رنج کشیدن (رنج بردن)
8

malady

malady

بیماری (مرض، اختلال)

painful

painful

دردناک (ناراحت‌کننده)

shiver

shiver

رعشه (لرزه)

cold

cold

سرماخوردگی
9

isolation

isolation

انزوا (کناره‌گیری، تنهایی)

hurt

hurt

درد داشتن (درد کردن)

epidemic

epidemic

شیوع (همه‌گیری (بیماری، رفتار)، بیماری همه‌گیر)

plague

plague

طاعون
10

spread

spread

گسترش یافتن (شیوع یافتن، پخش شدن)

vaccinate

vaccinate

واکسینه کردن (مصون ساختن، واکسن زدن)

bedridden

bedridden

بستری (استراحت مطلق)

collapse

collapse

غش کردن (از حال رفتن)
11

crisis

crisis

بحران (شرایط بحرانی)

vaccine

vaccine

واکسن

exacerbate

exacerbate

بدتر کردن (تشدید کردن)

fever

fever

تب
12

seizure

seizure

حمله ناگهانی (بیماری)

vector

vector

حشره ناقل (بیماری) (حامل)

terminal

terminal

لاعلاج (درمان‌ناپذیر، کشنده)

achy

achy

دردناک (احساس درد)
13

cure

cure

علاج (درمان)

hurt

hurt

آسیب‌دیده (آسیب)

come down with something

come down with something

ریض شدن (به نوعی بیماری مبتلا شدن)

diseased

diseased

ناسالم (فاسد شده)
14

death

death

مرگ (فوت، مرگ و میر)

transfer

transfer

منتقل کردن (انتقال دادن)

complain

complain

شکایت کردن (اعتراض کردن)

ghastly

ghastly

رنگ پریده (مثل روح) (بی حال)
15

disorder

disorder

اختلال (بیماری)

acute

acute

حاد (شدید، حساس، تیز)

ill

ill

بیمار (ناخوش)

nauseous

nauseous

دارای حالت تهوع (تهوع آور)
16

flare-up

flare-up

عود (بیماری) (تشدید)

sickly

sickly

همیشه مریض

grim

grim

ناخوش احوال (مریض)

shake

shake

رعشه (لرزه، لرز)
17

incapacity

incapacity

ناتوانی (بیماری)

ache

ache

درد کردن (به طور مداوم) (درد داشتن)

flu

flu

آنفلوآنزا

trouble

trouble

مشکل (دردسر)
18

infect

infect

بیمار کردن (آلوده کردن)

fade away

fade away

ناپدید شدن (محو شدن)

shivery

shivery

لرزان

pallor

pallor

رنگ‌پریدگی (زردرنگی)
19

sufferer

sufferer

بیمار (رنجور، متحمل)

sickness

sickness

مریضی (بیماری)

bad

bad

دردناک (درد، (حال) بد)

niggle

niggle

درد جزئی
20

waste away

waste away

تحلیل رفتن (نحیف شدن، نزار شدن)

affliction

affliction

درد (ابتلا)

agonized

agonized

آزاد دهنده (از سر درد)

bedsore

bedsore

زخم بستر
21

fragile

fragile

شکننده (ظریف، شکستنی)

debility

debility

ضعف (سستی)

keel over

keel over

غش کردن (بیهوش شدن)

sick

sick

بیمار (مریض)
22

distressed

distressed

بدحال (آشفته، پریشان)

poorly

poorly

ناخوش (ضعیف، بیمار)

pass out

pass out

غش کردن (بیهوش شدن)

complaint

complaint

ناراحتی (جسمی) (بیماری، مرض)
25

infection

infection

عفونت (آلودگی)

faint

faint

سست (بی حال)

agony

agony

عذاب (درد (شدید)، رنج)

splitting

splitting

شدید (وحشتناک)
26

sore

sore

دردناک (درد دار)

patient

patient

مریض (بیمار)

suffering

suffering

رنج و عذاب (درد)

faint

faint

از حال رفتن (غش کردن)
27

relapse

relapse

بازگشت بیماری (عود کردن (پس از بهبود))

abnormality

abnormality

ناهنجاری (چیز غیر طبیعی)

infectious

infectious

مسری (واگیردار)

delicate

delicate

ظریف (حساس، آسیب‌پذیر)
28

condition

condition

بیماری (عارضه، وضعیت)

infirm

infirm

رنجور (ضعیف، ناتوان)

funny

funny

عجیب (عجیب و غریب)

unconscious

unconscious

بیهوش (ناخودآگاه)
29

ropy

ropy

ناخوش احوال (مریض)

stricken

stricken

مصیبت زده (ضربت خورده، مبتلا، دچار)

contagion

contagion

سرایت (واگیری)

wasted

wasted

تحلیل رفته (نزار، نحیف)
30

faint

faint

بیهوشی (اغما)

sore

sore

زخم (درد)

groggy

groggy

گیج و منگ (خمود، بی‌حال)

outbreak

outbreak

شیوع (همه‌گیری، فراگیری)
31

weak

weak

سست (ضعیف)

contagious

contagious

مسری (همه‌گیر)

painfully

painfully

به طرز دردناک

symptomatic

symptomatic

حاکی (علامت، نشانه بیماری)
32

shaky

shaky

لرزان (متشنج، سست)

unfit

unfit

نامناسب (فاقد صلاحیت)

have

have

داشتن

bout

bout

حمله (در زمان بیماری) (بازه)
33

under the weather

under the weather

ناخوش‌احوال (مریض)

develop

develop

دچار شدن (گرفتن)

malaise

malaise

نارضایتی (ناراحتی، ناخوشی)

burnout

burnout

فرسودگی (خستگی، زدگی)
34

rotten

rotten

بیمار (مریض)

unhealthy

unhealthy

ناسالم

shiver

shiver

لرزیدن (از سرما، ترس و ...)

temperature

temperature

دما
35

pale

pale

رنگ‌پریده

lay up

lay up

مین گیر شدن (بستری شدن، بیمار شدن)

peaked

peaked

رنگ پریده (بی حال، ناخوش)

headache

headache

سردرد
36

unwell

unwell

ناخوش

attack

attack

حمله (در زمان بیماری)

queasy

queasy

دچار حالت تهوع

feverish

feverish

تب دار (پر تب و تاب)

همچنین ببینید

لغات انگلیسی رسانه

لغات انگلیسی اخبار افراد مشهور 1 A-list A-list فهرست الف (مشهورترین و محبوب‌ترین افراد) (برتر) …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button

دانلود کتاب 504 واژه کاملا ضروری در پنج ساعت به شیوه wordclip

[لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.]
ارسال
تنها چند ثانیه تا دانلود این کتاب ارزشمند فاصله دارید.
close-link