دسته بندی ها
بزن بریم

محل اقامت در تعطیلات

لغات انگلیسی محل اقامت در تعطیلات

1

aparthotel

aparthotel

هتل آپارتمان

apartment hotel

apartment hotel

هتل آپارتمان

bed and breakfast

bed and breakfast

مهمانخانه کوچک

campsite

campsite

محوطه اردوگاه (مکان اردوگاه)
2

caravan

caravan

ماشین کاروان

chalet

chalet

کلبه کوهستانی

cottage

cottage

کلبه (خانه ییلاقی)

double room

double room

اتاق دونفره
3

fleabag

fleabag

شپش‌دانی (هتل کثیف و ارزان)

guest house

guest house

مهمان‌خانه (مهمانسرا)

holiday camp

holiday camp

اقامتگاه تفریحی (کمپ تعطیلات)

hostel

hostel

مسافرخانه (پانسیون، مهمانسرا)
4

hostelry

hostelry

مهمان‌سرا (مسافرخانه، هتل کوچک)

hotel

hotel

هتل

hut

hut

کلبه

inn

inn

مسافرخانه (مهمانخانه، مهمانسرا)
5

motel

motel

راه‌سرا (متل)

pension

pension

پانسیون (به ویژه فرانسه)

resort

resort

اقامتگاه تفریحی

rest house

rest house

استراحتگاه (مهمانسرا)
6

room

room

محل اقامت (اتاق (هتل و ...)، مسکن (موقت))

self-catering

self-catering

خودپذیرا (هتل و ...) (آشپزی به عهده خود)

single

single

اتاق یک‌نفره (هتل و ...)

suite

suite

اتاق مجلل (در هتل) (سوئیت، مجموعه‌ای از اتاق‌ها)
7

tent

tent

چادر

timeshare

timeshare

مالکیت اشتراکی (یک خانه تعطیلاتی توسط چند نفر)

twin bedroom

twin bedroom

اتاق دوتخته (هتل و ... دارای دو تخت یک‌نفره)

villa

villa

ویلا (خانه ییلاقی)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.