دسته بندی ها
بزن بریم

صادق

لغات انگلیسی صادق

1

above board

above board

صادق (روراست)

artless

artless

بی‌آلایش (ساده)

authenticity

authenticity

اعتبار (اصالت، سندیت، صحت)

decency

decency

ادب (نزاکت)
2

decent

decent

خوب (درست، صادق)

forthright

forthright

رک و راست (بی‌پرده، مستقیم)

frank

frank

روراست (رک، صادق)

genuine

genuine

بی‎ ‎ریا ( بی غل و غش، صادقانه)
3

guileless

guileless

بی‌تزویر (صادق، ساده‌دل)

honest

honest

صادق (راستگو، صادقانه)

honesty

honesty

صداقت

ingenuous

ingenuous

صاف و ساده (ساده‌دل، بی‌تزویر)
4

integrity

integrity

شرافت (صداقت، اصول اخلاقی)

just

just

منصفانه (مناسب، صحیح، عادل)

open

open

روراست (صادق)

openness

openness

صداقت (روراستی، صراحت)
5

plain

plain

بی‌پرده (رک و راست، صادق)

rectitude

rectitude

درستکاری (پرهیزگاری، صداقت، شرافت)

scrupulous

scrupulous

صادق (شریف، درستکار، دارای اصول اخلاقی)

square

square

عادلانه (صادقانه، منصفانه)
6

straight

straight

رک و راست (صادق، بی‌پرده)

straightforward

straightforward

روراست (صادق، رک و راست، بی‌پرده)

trust

trust

اعتماد کردن (اعتماد داشتن)

trust

trust

اعتماد
7

trustworthy

trustworthy

قابل اعتماد (امین، درستکار)

truthful

truthful

صادق (راستگو)

upright

upright

شریف (صادق، شرافتمند، درستکار)

uprightness

uprightness

شرافت (صداقت، درستکاری، راستی)
8

upstanding

upstanding

صادق (شریف، محترم)

veracity

veracity

درستی (راستی، صداقت)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *