دسته بندی ها
بزن بریم

کارکنان هتل

لغات انگلیسی کارکنان هتل

1

bellboy

bellboy

چمدان‌بر (هتل) (پادو، پیشخدمت مسئول حمل چمدان)

cashier

cashier

صندوق‌دار

chef

chef

آشپز (حرفه‌ای)

clerk

clerk

متصدی پذیرش هتل
2

commissionaire

commissionaire

دربان هتل (خوشامدگو)

concierge

concierge

دستیار مهمان (هتل) (کانسیرج)

doorman

doorman

دربان

guest

guest

مشتری (هتل و ...) (مسافر)
3

hotelier

hotelier

هتلدار (مدیر هتل)

housekeeper

housekeeper

نظافتچی (خانه، هتل و ...) (خدمتکار، خانه‌دار)

houseman

houseman

خدمتکار (مرد) (مستخدم)

kitchen porter

kitchen porter

کارگر آشپزخانه (هتل، رستوران و ...) (ظرف‌شور)
4

maid

maid

خدمتکار (زن) (نظافتچی (زن))

manager

manager

مدیر

manageress

manageress

مدیره (مدیر زن)

non-resident

non-resident

غیر مقیم (غیر ساکن، ناماندگار)
5

porter

porter

باربر (هتل و ...)

receptionist

receptionist

متصدی پذیرش (منشی)

resident

resident

مهمان هتل (مسافر یا مشتری هتل)

valet

valet

متصدی پارک خودرو (متصدی (پارکینگ))
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.