دسته بندی ها
بزن بریم

نحوه کارکرد دستگاه ها

لغات انگلیسی نحوه کارکرد دستگاه ها

1

action

action

بخش مکانیکی (پیانو، اسلحه، ساعت و ...)

appliance

appliance

اسباب (وسیله، دستگاه)

arm

arm

بازو (دست (از مچ به بالا))

ball bearing

ball bearing

بلبرینگ (یاتاقان توپی)
2

bearing

bearing

اتاقان

belt

belt

تسمه

belt drive

belt drive

محرک تسمه‌ای

bench test

bench test

امتحان (دستگاه قبل از فروش) (تست)
3

blade

blade

پره (ملخ)

blueprint

blueprint

نقشه ساخت (بلوپرینت)

bolt

bolt

پیچ

bolt

bolt

چفت کردن (درب) (قفل کردن (از طریق چفت کردن))
4

bolt-on

bolt-on

با قابلیت اتصال به دستگاه

break

break

خراب کردن (از کار انداختن، از کار افتادن)

break down

break down

خراب شدن (از کار افتادن)

breakdown

breakdown

فروپاشی (خرابی)
5

button

button

دکمه (لباس و ...)

cable

cable

سیم ضخیم (کابل)

cannibalize

cannibalize

با قطعات ماشین‌های اوراق ماشین تعمیر کردن (قطعه‌برداری کردن)

capacity

capacity

ظرفیت (گنجایش)
6

cog

cog

دندانه چرخ دنده

console

console

کنسول (کامپیوتر) (دسته)

controller

controller

ناظر (بازرس، کنترل کننده)

crane

crane

جرثقیل
7

crank

crank

بازویی (مکانیک) (دسته محور)

crank

crank

هندل زدن (به کار انداختن با کمک بازویی)

crank up

crank up

هندل زدن

depress

depress

فشار دادن
8

dial

dial

صفحه (ساعت، رادیو و ...) (شماره‌گیر (تلفن))

driveshaft

driveshaft

میل کاردان (میله محرک)

dynamo

dynamo

دینام

first generation

first generation

مربوط به نسل اول (مربوط به فرزندان مهاجران نسل اول)
9

fuse

fuse

فیوز (برق)

gearing

gearing

دنده‌ها (دستگاه، خودرو) (چرخ‌دنده‌ها)

generator

generator

ژنراتور (مولد)

handmade

handmade

دست‌ساز (دست‌دوز)
10

jam

jam

گیر کردن

jam

jam

گیرکردگی ([عمل گیرکردن])

knob

knob

دسته (تنظیم صدا) (شیر (گاز)، اهرم)

lathe

lathe

ماشین تراش (چوب، فلز و ...)
11

lever

lever

اهرم (دسته، دیلم)

machine

machine

ماشین (دستگاه)

machine

machine

با دستگاه تراشکاری کردن (با دستگاه تراشیدن)

machine-made

machine-made

ماشینی (دستگاهی، ماشین‌ساخت)
12

machinery

machinery

ماشین‌آلات

machine tool

machine tool

ماشین‌افزار (ماشین‌ابزار)

maintain

maintain

نگه داشتن (حفظ کردن، حمایت (مالی) کردن)

mechanical

mechanical

مکانیکی
13

mechanism

mechanism

سازوکار (مکانیزم)

motor

motor

موتور (محرک)

nut

nut

مهره (فلزی)

overhaul

overhaul

بازبینی و اصلاح (تعمیر)
14

overhaul

overhaul

پیاده کردن و تعمیر کردن (موتور و ...) (پیاده، بررسی و در صورت لزوم تعمیر کردن)

press

press

فشار دادن (فشردن)

prototype

prototype

نمونه اولیه

pump

pump

پمپ (تلمبه)
15

pump

pump

پمپ کردن (تلمبه کردن)

robot

robot

دستگاه خودکار (صنعتی) (روبات)

roller

roller

غلتک (غلتانک)

rotor

rotor

چرخانه (روتور، هر بخش چرخنده)
16

run

run

کار کردن (دستگاه) (کار انداختن، روشن کردن)

running repairs

running repairs

تعمیرات جزئی

safety valve

safety valve

شیر ایمنی

screw

screw

پیچ کردن (وصل کردن (با پیچ))
17

screw

screw

پیچ

service

service

خدمت (خدمت رسانی)

servicing

servicing

سرویس (اتومبیل و ...) (تعمیر)

servo

servo

موتور کنترل (سروموتور، فرمان یار)
18

shaft

shaft

شفت (محور) (شافت)

shut down

shut down

خاموش کردن

shutdown

shutdown

عمل تعطیل کردن (خاموش کردن یا بستن)

shut off

shut off

بستن (شیر فلکه آب، گاز و ...)
19

spare parts

spare parts

قطعات یدکی

sprocket

sprocket

چرخ زنجیر (چرخ دنده، چرخ دندانه‌دار)

switch

switch

کلید روشن و خاموش

switch off

switch off

خاموش کردن
20

switch on

switch on

روشن کردن

timer

timer

ساعت (تایمر)

time switch

time switch

کلید زمان‌دار (سوئیچ تایمر)

turbine

turbine

توربین
21

turn off

turn off

خاموش کردن

turn on

turn on

روشن کردن

washer

washer

واشر (فلزی یا پلاستیکی)

wire

wire

سیم (فلزی) (مفتول)
22

working

working

کاری
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *