دسته بندی ها
بزن بریم

کاربردهای ALL در زبان انگلیسی چیست و در چه مواردی از all استفاده می شود؟

[restrict subscription=1]

[/restrict]

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربردهای All در زبان انگلیسی را گوش کنید.

کاربرد all در زبان انگلیسی  کاربردهای all در زبان انگلیسی چیست؟ به دلیل وجود کلمات مشابه هم معنی باید نکات خاصی را در استفاده از این واژه مورد توجه قرار دهید. در بخش سوالات کاربردی سایت زبان رمزی سعی می کنیم سوالات خاص و فوق العاده کاربردی را برای آموزش زبان انگلیسی  و افزایش سرعت یادگیری زبان انگلیسی مطرح کنیم. با ما همراه باشید:

 

کاربرد all

کاربرد all در زبان انگلیسی

 

All و every هم معنا هستند، ولی all با صورت جمع اسم به کار می رود :

All towns have a post office.    

     (همه شهرها اداره پست دارند)

و every با صورت مفرد اسم :

Every town has a post office.

  (هر شهری اداره پست دارد)

هر دو جمله ی بالا را می توان چنین ترجمه کرد : همه شهرها یک پستخانه دارند.

همچنین در جملات منفی Not all با صورت جمع اسم و not every با صورت مفرد اسم به کار می رود :

Not all villages have a hospital.

Not every village has a hospital.

هر دو جمله ی بالا را می توان چنین ترجمه کرد: همه ی دهات دارای بیمارستان نیستند.

کلمات all و half را می توان هم با اسامی قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش به کار برد:

The children ate all the biscuits and drank half the milk.            

(بچه ها همه ی بیسکویت ها و نیز همه شیر را خوردند)

The children ate half the biscuits and drank half the milk.        

 (بچه ها نیمی از بیسکویت ها و نیز نیمی از شیر را خوردند)

هنگامی که اسمی در حالت جمع باشد و اشاره به دو چیز یا دو کس نماید تنها می‌توان از کلمه ی both استفاده کرد:

Both his parents are teachers.                                                

  (پدر و مادرش هر دو آموزگارند)

وجود معرف هایی مانند the ، this و my بعد از کلمات all و both اختیاری و بعد از کلمه ی  half اجباری است:

We’ve been here all ( the) week.  

   (همه هفته را آمده ایم اینجا)

                                                           .Half this money is yours

(نیمی از این پول ما شماست)   

کلمات all و both را می توان به دنبال اسم یا ضمیر به کار برد :

                                                  .The audience all applaud

(تماشاچی ها همه کف زدند)        

                                                           .We all / both arrived lat

(ما همه / هر دو دیر رسیدیم)

وجود حرف اضافه of به دنبال کلمات all ، half و both در صورت وجود اسم بعد از آن ها اختیاری و در صورت وجود ضمیر اجباری است :

Both (of) the sisters are lawyers.  

   (هر دو خواهر وکیل هستند)

All/both/Half of us wanted to leave early.                                

 (همه ی ما / هر دوی ما / نیمی از ما می خواستیم زود بروی

تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *