حرف تعریف نامعین در زبان انگلیسی – بخش دوم

958

حرف تعریف نامعین در زبان انگلیسی – همانطور که در آموزش قبلی گفته شد حرف تعریف در زبان انگلیسی به 2 دسته حرف تعریف نامعین و حرف تعریف معین دسته بندی می شود. در این آموزش ادامه موارد کاربرد حرف تعریف نامعین در زبان انگلیسی (a یا an) را بررسی خواهیم کرد. با ما همراه شوید…

حرف تعریف نامعین در زبان انگلیسی (Indefinite Article) :

حرف تعریف نامعین در زبان انگلیسی

حرف تعریف نامعین در زبان انگلیسی

2- موارد استعمال حرف تعریف نامعین an و a  (ادامه)

و- در اصطلاحات کمیت few و little . بین عبارات کمی few و a few از یک سو و خالی و little و a little از سوی دیگر اختلاف زیادی وجود دارد.

a few و a little به ترتیب به معنای “تعداد کمی” ، “مقدار کمی” می باشند ولی few و little به مفهوم “تعداد” و مقدار بسیار کم و تقریبا ناچیز است.

I have a house and a few acres of land and I grow vegtables for sale.

من یک خانه و چند جریب زمین دارم و برای فروش سبزی کاری می‌کنم.

 معنی این جمله این است که من حداکثر زمینی که دارم شاید از سه یا چهار جریب تجاوز نمی‌کند.

I have few friends and I am often lonely.

 من دوستان بسیار کمی دارم و اغلب تنها هستم.

ز- در تعجب و ندا قبل از اسم مفرد قابل شمارش نیز حرف تعریف نامعین به کار میرود مثل :

What a hot day it is!

 چه روز گرمی است!

What a pretty girl she is!

 چه دختر خوشگلی است!

ولی قبل از اسم جمع حرف نامعین به کاربرده نمی‌شود.

What pretty girls!

What big dogs they are!

ک- قبل از Mr./Mrs./Miss Surname نیز ممکن است حرف تعریف نامعین به کار برده شود، مانند :

(یعنی مثلاً شخصی که اسمش Mr. Smith است و من او را نمی‌شناسم) a Mr. smith در صورتی که شخص Mr. Smith برای گوینده آشنا و شناخته شده باشد.

گ- قبل از اسمی که به صورت عطف بیان یا بدل به کار رود و احتمال می‌رود که برای شنونده ناشناس باشد مانند :

Blake, an English poet, is very famous.

بلیک، شاعر انگلیسی بسیار مشهور است.

Lowton, a small town in Lancashire, is very beautiful.

لاوتن، شهر کوچکی در لانکاشایر، بسیار زیبا است.

 3- مواردی که حرف تعریف نامعین به کار برده نمی‌شود  :

الف-قبل از اسامی جمع

حرف تعریف نامعین با اسامی جمع به کار برده نمی شود. بنابرین وقتی a dog جمع بسته شود حرف تعریف نامعین از جلوی آن حذف شده و به صورت جمع dogs تبدیل می شود.

        Plural                                                             Singular

Sparrows are birds.                                         A sparrow is a bird.

.گنجشک پرنده است.                                        گنجشک ها پرنده اند                                      

   Cows give milk.                                             A cow give milk.

 گاو شیر می دهد.                                          گاو ها شیر میدهند.  

ب- قبل از کلماتی که در زبان انگلیسی غیر قابل شمارش محسوب می‌شوند نیز حرف تعریف نامعین به کار نمی رود مانند :

Information     اطلاعات

Baggage     بار و بنه سفر

Luggage     بار و بنه سفر

News     خبر یا اخبار

Advice     پند

برای اسامی غیر قابل شمارش بالا معمولاً کمیت و مقدار را با آوردن واژه های کمی some, a little, a piece, a lot of و غیره در جلوی آنها بیان می دارند، شبیه نمونه زیر :

He has a lot of baggage

او مقدار زیادی بار و بنه سفر دارد.

ج- قبل از کلمات غیر قابل شمارش که دلالت بر مواد و اجناس دارند حرف تعریف نامعینی ظاهر نمی‌شود :

سنگ stone ، آهن iron ، چوب wood ، شیشه glass ، پارچه cloth ، کاغذ paper اما به جای حرف تعریف می توان از عبارت کمی some, a little, a piece, a lot of در جلوی اسامی مذکور در بالا استفاده نمود، مانند :

Some milk    مقداری شیر

A lot of money    مبغ زیادی پول

A piece of butter    یک تکه کره

 بعضی از کلمات مذکور در بالا را میتوان مانند اسامی قابل شمارش نیز به کار برد در این صورت در جلوی آنها حرف تعریف نامعین به کار برده می‌شود شبیه :

A glass of water یک گیلاس آب          an electric iron یک اتوی برقی

د- قبل از اسامی معنا نیز حرف تعریف نامعین به کار نمی‌رود. به مثالهای زیر توجه کنید :

Beauty زیبایی

Beauty is truth زیبایی حقیقت است

Happiness  خوشحالی

Truth حقیقت

 

آيا شما هم سوالی داريد؟

سوالات زبان انگليسی خود را در بخش نظرات اين مطلب مطرح کنيد و تا آخر هفته جواب آن را دريافت کنيد.

 

لطفا با کلیک روی زیر ما را در گوگل محبوب کنید.

به این محتوا چه امتیازی می دهید؟ 0 نظر

1 0
حرف تعریف نامعین در زبان انگلیسی – بخش دوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:

دانلود کتاب 504 واژه کاملا ضروری در پنج ساعت به شیوه wordclip

[لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.]
ارسال
تنها چند ثانیه تا دانلود این کتاب ارزشمند فاصله دارید.
close-link