دسته بندی ها
بزن بریم

ساختمان داخلی بدن

لغات انگلیسی ساختمان داخلی بدن

1

abdomen

abdomen

شکم

Achilles tendon

Achilles tendon

زردپی آشیل

anus

anus

مقعد (مخرج)

aorta

aorta

شاهرگ آئورت
2

appendix

appendix

آپاندیس

artery

artery

سرخرگ

biceps

biceps

ماهیچه دوسر بازو

bile duct

bile duct

مجرای صفرا (زردابراه)
3

bladder

bladder

مثانه

blood

blood

خون

bowel

bowel

روده

brain

brain

مغز
4

capillary

capillary

مویرگ

cervix

cervix

گردن رحم (دهانه رحم)

colon

colon

بخش اصلی روده بزرگ (زیست شناسی) (بزرگ‌ترین قسمت روده بزرگ)

diaphragm

diaphragm

دیافراگم (عضو بدن)
5

duodenum

duodenum

دوازدهه (روده اثنی عشر)

eardrum

eardrum

پرده گوش

gall bladder

gall bladder

کیسه صفرا (زهره دان)

gullet

gullet

مری
6

hamstring

hamstring

عضله پشت ران (ماهیچه همسترینگ)

heart

heart

قلب

intestine

intestine

روده (زیست‌شناسی)

jugular

jugular

رگ گردن
7

kidney

kidney

کلیه

larynx

larynx

خرخره (حلقوم، خشک نای)

liver

liver

کبد (جگر)

lung

lung

ریه
8

marrow

marrow

مغز استخوان

muscle

muscle

ماهیچه (عضله)

musculature

musculature

ماهیچه‌بندی (سیستم ماهیچه‌ها)

nerve

nerve

عصب
9

nervous system

nervous system

سیستم عصبی

esophagus

esophagus

مری (سرخ‌نای)

ovary

ovary

تخمدان

pancreas

pancreas

لوزالمعده (پانکراس)
10

pharynx

pharynx

حلق (گلو)

rectum

rectum

راست‌روده

sinew

sinew

زردپی (تاندون، رباط)

solar plexus

solar plexus

شبکه عصبی پشت معده (شبکه خورشیدی)
11

spinal cord

spinal cord

نخاع (طناب نخاعی)

spine

spine

ستون فقرات

spleen

spleen

طحال

tendon

tendon

زردپی (تاندون)
12

tonsil

tonsil

لوزه

trachea

trachea

نای

uterus

uterus

رحم (زهدان)

uvula

uvula

زبانه (زبان کوچک)
13

vagina

vagina

مهبل (واژن)

vein

vein

رگ
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *