دسته بندی ها
بزن بریم

توصیف مشاغل

لغات انگلیسی توصیف مشاغل

1

academic

academic

آموزشی (آکادمیک)

administrative

administrative

اجرایی (اداری)

ancillary

ancillary

دستیاری (کمکی، خدماتی)

artisan

artisan

پیشه ور (صنعت گر)
2

artisan

artisan

پیشه‌وری (صنعت‌گری)

cash in hand

cash in hand

پرداخت نقدی

casual

casual

موقتی (غیررسمی)

clerical

clerical

دفتری (مربوط به منشی‌گری)
3

creative

creative

خلاق

flexitime

flexitime

وقت کاری شناور (وقت کاری ساعتی)

freelance

freelance

آزاد (مستقل)

full-time

full-time

تمام وقت
4

industrial

industrial

صنعتی

internship

internship

کارآموزی

job-sharing

job-sharing

به اشتراک گذاری کار

laboring

laboring

کارگری (کار یدی)
5

lucrative

lucrative

پرمنفعت (سودمند، پر سود، پول ساز)

managerial

managerial

مدیریتی (وابسته به مدیران)

manual

manual

یدی (دستی)

medical

medical

پزشکی
6

occupational

occupational

کاری (وابسته به حرفه یا کار)

part-time

part-time

نیمه‌وقت (پاره‌وقت)

permanent

permanent

دائمی

professional

professional

حرفه‌ای (مجرب)
7

scientific

scientific

علمی

seasonal

seasonal

فصلی

secretarial

secretarial

مربوط به منشی گری (مربوط به دبیرخانه)

self-employed

self-employed

خویش‌فرما (دارای شغل آزاد)
8

skilled

skilled

مجرب (ماهر)

steady

steady

ثابت (پیوسته)

temp

temp

کارمند موقت

temporary

temporary

موقت
9

unpaid

unpaid

بدون پول

unskilled

unskilled

ناشی (ناشیانه، بی تجربه)

vocational

vocational

حرفه‌ای ([وابسته به کار و پیشه])

voluntary

voluntary

داوطلبانه (اختیاری)
10

well-paid

well-paid

با حقوق مکفی
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *