دسته بندی ها
بزن بریم

مصاحبه های کاری

لغات انگلیسی مصاحبه های کاری

1

application

application

تقاضا (درخواست)

apply

apply

درخواست دادن

appoint

appoint

تعیین کردن (منصوب کردن)

appointment

appointment

قرار ملاقات (نوبت)
2

candidate

candidate

نامزد (کاندیدا)

CV

CV

رزومه (کارنامک)

experience

experience

تجربه (سابقه)

grill

grill

به صورت سرزنش‌آمیز سوال پرسیدن (کسی را زیر سوال بردن)
3

hire

hire

استخدام کردن

intern

intern

کارآموز (انترن (پزشکی)، کارورز)

internship

internship

کارآموزی

interview

interview

مصاحبه کردن
4

interview

interview

مصاحبه

interviewee

interviewee

مصاحبه‌شونده (مصاحبه‌دهنده)

interviewer

interviewer

مصاحبه‌کننده (مصاحبه‌گر)

job description

job description

شرح وظایف کاری
5

job-hunt

job-hunt

به دنبال کار گشتن (دنبال کار بودن)

placement

placement

کاریابی

position

position

کار (موقعیت شغلی)

post

post

منصب (سمت (شغلی)، مقام)
6

qualification

qualification

صلاحیت (شرط)

question

question

سوال پرسیدن (پرس و جو کردن)

recruit

recruit

جذب کردن (نیروی کار) (استخدام کردن)

referee

referee

معرف (برای استخدام شغلی) (توصیه‌کننده)
7

reference

reference

معرفی‌نامه

résumé

résumé

خلاصه تجربیات (رزومه، کارنامک)

vacancy

vacancy

فرصت شغلی

work experience

work experience

سابقه کاری
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *