مصاحبه های کاری

919

لغات انگلیسی مصاحبه های کاری

1

application

application

تقاضا (درخواست)

apply

apply

درخواست دادن

appoint

appoint

تعیین کردن (منصوب کردن)

appointment

appointment

قرار ملاقات (نوبت)
2

candidate

candidate

نامزد (کاندیدا)

CV

CV

رزومه (کارنامک)

experience

experience

تجربه (سابقه)

grill

grill

به صورت سرزنش‌آمیز سوال پرسیدن (کسی را زیر سوال بردن)
3

hire

hire

استخدام کردن

intern

intern

کارآموز (انترن (پزشکی)، کارورز)

internship

internship

کارآموزی

interview

interview

مصاحبه کردن
4

interview

interview

مصاحبه

interviewee

interviewee

مصاحبه‌شونده (مصاحبه‌دهنده)

interviewer

interviewer

مصاحبه‌کننده (مصاحبه‌گر)

job description

job description

شرح وظایف کاری
5

job-hunt

job-hunt

به دنبال کار گشتن (دنبال کار بودن)

placement

placement

کاریابی

position

position

کار (موقعیت شغلی)

post

post

منصب (سمت (شغلی)، مقام)
6

qualification

qualification

صلاحیت (شرط)

question

question

سوال پرسیدن (پرس و جو کردن)

recruit

recruit

جذب کردن (نیروی کار) (استخدام کردن)

referee

referee

معرف (برای استخدام شغلی) (توصیه‌کننده)
7

reference

reference

معرفی‌نامه

résumé

résumé

خلاصه تجربیات (رزومه، کارنامک)

vacancy

vacancy

فرصت شغلی

work experience

work experience

سابقه کاری

به این محتوا چه امتیازی می دهید؟ 0 نظر

1 0
مصاحبه های کاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه:

دانلود کتاب 504 واژه کاملا ضروری در پنج ساعت به شیوه wordclip

[لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.]
ارسال
تنها چند ثانیه تا دانلود این کتاب ارزشمند فاصله دارید.
close-link